1. Các tin tức kinh tế quan trọng ngày 5-12

  • 08:45 Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ Caixin tháng 11 của Trung Quốc
  • 13:00 Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ tháng 11 của Nga
  • 15:15 Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ tháng 11 của Italia
  • 15:30 Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ tháng 11 của Pháp
  • 15:55 Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ tháng 11 của Đức
  • 16:00 Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ tháng 11 của EU
  • 16:30 Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ tháng 11 của Anh
  • 17:00 Chỉ số doanh số bán lẻ tháng 10 của EU
  • 21:45 Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ tháng 11 của Mỹ
  • 22:00 Chỉ số PMI lĩnh vực phi sản xuất ISM tháng 11 của Mỹ

2. Gợi ý giao dịch ngày 5-12

 A. Quyền chọn USD/JPY:

tin tuc giao dich ngay 5-11

Biểu đồ 1 giờ: Hôm nay sau khi biểu đồ chạy về đường thấp thì tình hình thị trường sẽ hồi phục lại sự chênh lệch vè giá, nhưng bên trên kháng cự khá nhiều, khi chạy đến gần vị trí kháng cự có thể đặt lệnh giảm.

tin tuc giao dich ngay 5-11

Biểu đồ 5 phút: Hiện tại thì tình hình thị trường thuộc dạng biến động biên độ lớn, khi hướng giá chạy đến vị trí cao hay thấp đều khó có thể phán đoán hướng giá tiếp theo, có thể theo dõi chỉ số KD để tìm ra tín hiệu đặt lệnh.

B. Quyền chọn AUD/USD:

thong tin giao dich ngay 5-12

Biểu đồ 1 giờ: Tình hình thị trường tại vị trí cao sẽ nhanh chóng giảm xuống, đường trung bình 60 sẽ làm ranh giới dài và ngắn hạn, nếu trên đường trung bình ổn định thì đặt lệnh tăng là chính, nếu ổn định tại đường trung bình dưới thì đặt lệnh giảm.

thong tin giao dich trong ngay

Biểu đồ 5 phút: Vị trí chỉ số KD từ cao giảm xuống thấp thì đặt lệnh giảm, vị trí thấp hồi phục lại sẽ đặt lệnh tăng, khuyến nghị giao dịch đặt các lệnh giao dịch dưới 5 phút.