1. Các tin tức kinh tế quan trọng ngày 4-11

 • 07:30 Chính sách tiền tệ của ngân hàng dự trữ quốc gia Australia
 • 07:30 Chỉ số bán lẻ tháng 9 của Australia
 • 15:00 Chỉ số lạm phát IPC-Fipe tháng 10 của Brazil
 • 15:15 Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ tháng 10 của Tây Ban Nha
 • 15:45 Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ tháng 10 của Italia
 • 15:50 Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ tháng 10 của Pháp
 • 15:55 Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ tháng 10 của Đức
 • 16:00 Chỉ số PMI hỗn hợp tháng 10 của EU
 • 16:00 Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ tháng 10 của EU
 • 19:30 Chỉ số thu nhập trung bình một giờ tháng 10 của Mỹ
 • 19:30 Chỉ số bảng lương lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ
 • 19:30 Chỉ số tỷ lệ người tham gia lao động tháng 10 của Mỹ
 • 19:30 Chỉ số cán cân thương mại tháng 9 của Mỹ
 • 19:30 Tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 của Mỹ
 • 19:30 Chỉ số thay đổi về việc làm tháng 10 của Canada
 • 19:30 Chỉ số cán cân thương mại tháng 9 của Canada
 • 19:30 Tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 của Canada
 • 21:00 Chỉ số PMI Ivey tháng 10 của Canada

2. Giao dịch tài sản trọng điểm phiên Á Âu

A. Quyền chọn EUR/USD:

tin tuc giao dich ngay 4-11

Xu hướng ngắn hạn dao động nghiêng về tăng lên, người giao dịch bình tĩnh vào lệnh lên tại xung quanh mức hỗ trợ. Mức hỗ trợ bên dưới: 1.1050/1.1000;mức kháng cự bên trên: 1.1150/1.1200

B. Quyền chọn AUD/USD:

thong tin giao dich ngay 4-11

Xu hướng ngắn hạn có động lực tăng lên hơi mạnh, người giao dịch dễ kích động vào lệnh lên tại xung quanh mức hỗ trợ. Mức kháng cự bên trên: 0.7730/0.7760, mức hỗ trợ bên dưới: 0.7650/0.7620