tin tuc giao dich ngay 31-10

1. Các tin tức kinh tế quan trọng ngày 31-10

 • 06:50 Chỉ số sản phẩm công nghiệp tháng 9 của Nhật
 • 06:50 Chỉ số bán lẻ tháng 9 của Nhật
 • 14:00 Chỉ số bán lẻ tháng 9 của Đức
 • 17:00 Chỉ số CPI tháng 10 của Italia
 • 17:00 Chỉ số CPI tháng 10 của EU
 • 17:00 Chỉ số GDP tháng quý 3 của EU
 • 19:30 Chỉ số giá PCE tháng 9 của Mỹ
 • 19:30 Chỉ số tiêu dùng cá nhân tháng 9 của Mỹ
 • 19:30 Chỉ số giá nguyên liệu thô RMPI tháng 9 của Canada

2. Giao dịch tài sản trọng điểm phiên Á Âu

GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

A. Quyền chọn USD/JYP:

tin tuc giao dich ngay 31-10

Xu hướng ngắn hạn giao động nghiêng về tăng lên, người giao dịch bình tĩnh vào lệnh lên tại xung quanh mức hỗ trợ. Mức hỗ trợ bên dưới: 1.0950/1.0920;mức kháng cự bên trên: 1.1000/1.1030

B. Quyền chọn USD/CHF:

thong tin giao dich ngay 31-10

Xu hướng ngắn hạn sẽ có thể giảm xuống hơi mạnh, người giao dịch bình tĩnh vào lệnh xuống tại xung quanh mức kháng cự. Mức kháng cự bên trên: 0.9900/0.9930,mức hỗ trợ bên dưới: 0.9860/0.9830

Save

Save

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc