Các tin tức kinh tế quan trọng:

 • 03:00 Phát biểu của củ tịch FED
 • 04:45 Giấy phép xây dựng tháng 8 của NewZealand
 • 06:30 Tiêu dùng gia đình Nhật tháng 8
 • 06:30 Tỷ lệ việc làm tại Nhật tháng 8
 • 06:30 CPI lõi của Nhật tháng 8
 • 06:50 Sản lượng công nghiệp Nhật tháng 8
 • 07:00 Phát biểu của thống đốc ngân hàng Nhật
 • 07:00 Niềm tin kinh doanh của New Zealand tháng 9
 • 08:00 Sản lượng nhà bán tháng 9
 • 08:45 Chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc tháng 9
 • 13:00 Chỉ số giá nhà tháng 9 của Anh
 • 13:00 Lượng bán lẻ tháng 8 của Đức
 • 13:45 Công bố CPI, HICP của Pháp tháng 9
 • 14:00 Chỉ số dẫn đầu KOF của Thụy Sĩ tháng 9
 • 15:30 Chỉ số đầu tư kinh doanh của Anh quý 2
 • 15:30 Chỉ số GDP của Anh quý 2
 • 16:00 CPI và CPI lõi của châu Âu tháng 9
 • 16:00 Tỷ lệ thất nghiệp của châu Âu tháng 8
 • 19:00 Tỷ lệ thất nghiệp của Brazin
 • 19:30 Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân lõi của Mỹ tháng 8
 • 19:30 Chỉ số tiêu dùng cá nhân tháng 8
 • 19:30 GDP Canada tháng 7
 • 19:30 Chỉ số RMPI Canada tháng 8

1. Quyền chọn USD/JPY:

Biểu đồ một giờ:tình hình hôm qua có xung  lên đỉnh cao rồi lao xuống, hôm nay sẽ di chuyển dao động tăng lên, nếu đứng vững kháng cự có thể vào lệnh thấp.

Biểu đồ năm phút: nếu chỉ số KD hình thành tín hiệu kim thoa có thể vào lệnh tăng, cũng có thể tham khảo Bollinger Band với vị trí dây giữa và dây dưới, nếu đứng vững hai vị trí này có thể vào lệnh tăng.

2. Quyền chọn AUD/USD:

Biểu đồ một giờ: thị trường xuyên thủng đường dây 60 ngày và cứ giảm xuống, hiện tại chủ yếu vào lệnh xuống khi có cơ hội.

Biểu đồ năm phút:kết hợp chỉ tiêu KD và Bollinger Band, khi chỉ tiêu KD ở mức cao, có thể vào lệnh thấp khi đứng vững vị trí dây giữa và dây trên của Bollinger Band, nếu chỉ tiêu KD di chuyển từ thấp lên cao thì đề nghị chờ đợi.