1. Các tin tức kinh tế quan trọng ngày 28-10

 • 06:30 Chỉ số chi mua nhà tháng 9 của Nhật
 • 06:30 Chỉ số CPI quốc gia cốt lõi tháng 9 của Nhật
 • 07:30 Chỉ số PPI quý 3 của Australia
 • 12:30 Chỉ số GDP quý 3 của Pháp
 • 13:45 Chỉ số chi tiêu dùng tháng 9 của Pháp
 • 13:45 Chỉ số CPI của Pháp
 • 13:45 Chỉ số HICP của Pháp
 • 14:00 Chỉ số CPI của Tây Ban Nha
 • 14:00 Chỉ số GDP quý 3 của Tây Ban Nha
 • 14:00 Chỉ số HICP của Tây Ban Nha
 • 17:30 Quyết định tỷ lệ lãi suất của Nga
 • 19:00 CPI của Đức
 • 19:30 Chỉ số chi phí lao động quý 3 của Mỹ
 • 19:30 GDP quý 3 của Mỹ

 2. Giao dịch tài sản trọng điểm phiên Á Âu

A. Quyền chọn USD/JYP:

tin tuc ngay 28-10

Biểu đồ 1 giờ: giao động tại mức cao, nếu trở về đường dây 20 ngày mà đứng vững thì có thể chọn phương hướng tăng lên.

tin tuc giao dich ngay 28-10

Biểu đồ 5 phút: hiện tại có trở về xuống ở mức cao, xu hướng ngắn là giảm, có thể kết hợp với dải trên hoặc dải giữa Bollinger Band và KD để vào lệnh thấp.

B. Quyền chọn AUD/USD:

thong tin giao dich ngay 28-10

Biểu đồ 1 giờ: tiếp tục giảm xuống, hiện tại có đảo ngược tại mức đáy, mức kháng cự bên trên tại xung quanh đường dây 20 ngày, nếu đứng vững thì vào lệnh thấp.

thong tin giao dich ngay 28-10

Biểu đồ 5 phút: tình hình đảo ngược tăng lên, nếu chỉ số KD có hình thành dáng chữ thấp vàng thì vào lệnh tăng, hoặc lấy dải giữa Bolllinger Band làm chuẩn vào lệnh tăng.

Save