Các tin tức kinh tế quan trọng:

  • 15:00 Chỉ số môi trường kinh doanh tháng 9 của Đức
  • 15:00 Chỉ số cho phép thế chấp của Hiệp hội ngân hàng Anh
  • 20:30 Phát biểu của thành viên FOMC
  • 21:00 Chỉ số nhà tiêu thụ tháng 8 của Mỹ
  • 22:05 Phát biểu của chủ tịch ECB
  • 23:00 Tổng số người tìm việc tại Pháp
  1. Quyền chọn EUR/USD:

Biểu đồ một giờ:thị trường sẽ tăng lên theo xu hướng, thị trường có xu hướng đứng vững sẽ tiếp tục tăng lên.

Biểu đồ năm phút:xu hướng hiện tại là tăng lên, sử dụng chỉ tiêu KD để vào lệnh cao là chính.

  1. Quyền chọn USD/JPY:

Biểu đồ một giờ: xu hướng có trở về đường dây 60 ngày nhưng không tăng tiếp được, có kháng cự phía trên nên giá có thể đảo ngược giảm xuống, nếu không vượt qua được mức kháng cự thì vào lệnh thấp.

Biểu đồ năm phút:nếu dải Bollinger Band thu hẹp lại, có thể bán ra khi giá chạm dây trên, khi xuyên thủng dây dưới, nếu xu hướng trở về dây giữa và đứng vững có thể vào lệnh thấp.