1. Các tin tức kinh tế quan trọng ngày 25-11

  • 04:45 Cán cân thương mại tháng 10 của New Zealand
  • 06:30 Chỉ số CPI tháng 10 của Nhật
  • 16:30 Chỉ số đầu tư kinh doanh quý 3 của Anh
  • 16:30 Chỉ số GDP quý 3 của Anh
  • 20:30 Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 của Mỹ
  • 21:45 Chỉ số PMI tổng hợp của Mỹ

2. Giao dịch tài sản trọng điểm phiên Á Âu

 A. Quyền chọn USD/ JPY:

tin tuc giao dich ngay 25-11

Biểu đồ 1 giờ: Tình hình thị trường tăng mạnh, tại đường trung bình 20 dưới có thể coi là đường xu hướng hỗ trợ, khi quay lại vị trí thấp thì đặt lệnh tăng.

tin tuc giao dich trong ngay

Biểu đồ 5 phút: Khi tình hình thị trường quay lại vị trí thấp, có thể theo dõi đường dưới chỉ số Bollinger Bands để vào lệnh tăng. Nếu sau khi phiên Âu chiều bắt đầu, tình hình giao dịch bắt đầu giảm, có thể đợi chỉ số KD sau khi điều chỉnh đến vị trí thấp để đặt lệnh tăng.

B. Quyền chọn USD/CHF:

thong tin giao dich ngay 25-11

Biểu đồ 1 giờ: Tình hình thị trường tại vị trí cao luôn biến động, phiên giao dịch sáng không mấy biến động mạnh gặp ngưỡng kháng cự tại vị trí cáo có thể sẽ có xu hướng giảm. Nếu phá vỡ ngưỡng cao thì đặt lệnh tăng.

thong tin giao dich trong ngay

Biểu đồ 5 phút: Tình hình luôn biến động, có thể đợi chỉ số KD tại vị trí cao đặt lệnh giảm, tại vị trí thấp đặt lệnh tăng.