1. Các tin tức kinh tế quan trọng ngày 24-11

 • 07:30 Chỉ số chi tiêu của các nguồn vốn tư nhân mới quý 3 của Australia
 • 13:30 Chỉ số chi trả lĩnh vực phi nông nghiệp quý 3 của Pháp
 • 14:00 Chỉ số GDP quý 3 của Đức
 • 15:00 Chỉ số GDP quý 3 của Pháp
 • 16:00 Chỉ số kỳ vọng kinh doanh tháng 11 của Đức
 • 16:00 Chỉ số đánh giá hiện tại tháng 11 của Đức
 • 16:00 Chỉ số môi trường kinh tế Ifo tháng 11 của Đức
 • 16:30 Chỉ số nợ mới cho vay của hiệp hội ngân hàng Anh
 • 19:00 Chỉ số môi trường tiêu dùng GfK tháng 12 của Đức
 • 20:00 Dự trữ ngoại hối của Nga
 • 20:00 Quyết định tỷ lệ lãi suất của Nam Phi

2. Giao dịch tài sản trọng điểm phiên Á Âu

A. Quyền chọn EUR/USD:

tin tuc giao dich ngay 24-11

Biểu đồ 1 giờ: Sau 2 ngày giao động phiên cắt ngang, tình hình thị trường ngày hôm qua tại phiên Mỹ phân khúc giảm, giá tiếp tục có xu hướng giảm, ngày hôm nay chủ yếu đặt lệnh giảm.

tin tuc giao dich ngay 24-11

Biểu đồ 5 phút: Phiên sớm không có biến động mạnh, tình hình thị trường không thể bắt đầu trước khi bước vào đường trục dưới dải Bollinger Bands, đặt lệnh giảm.

B. Quyền chọn USD/JPY:

thong tin giao dich ngay 24-11

Biểu đồ 1 giờ: Tình hình thị trường tại vị trí cao hình thành một nền tảng, nếu chỉ số KD chạy đến vị trí đáy, tình hình thị trường sẽ vẫn không giảm xuống dưới, có thể tìm cơ hội để đặt lệnh tăng.

thong tin giao dich trong ngay

Biểu đồ 5 phút: Trước khi vị trí cao chưa bị phá vỡ, có thể tại gần dải dưới Bollinger Bands 5 phút ổn định đặt lệnh tăng.