Các tin tức kinh tế quan trọng ngày 24-10:

 • 06:50 Chỉ số cán cân thương mại có điều chỉnh của Nhật
 • 06:50 Chỉ số xuất khẩu của Nhật tháng 9
 • 12:00 CPI của Singapore tháng 9
 • 14:00 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Pháp tháng 10
 • 14:00 Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ của Pháp tháng 10
 • 14:30 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Đức tháng 10
 • 14:30 Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ của Đức tháng 10
 • 15:00 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của EU tháng 10
 • 15:00 Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ của EU tháng 10
 • 17:00 Chỉ số đơn đặt hàng công nghiệp của Liên đoàn công nghiệp Anh tháng 10
 • 19:30 Chỉ số doanh thu bán sỉ của Canada tháng 8
 • 20:45 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Mỹ tháng 10

2. Giao dịch tài sản trọng điểm phiên Á Âu

A. Quyền chọn EUR/USD:

giao dich ngay 24-10

Biểu đồ 1 giờ: xu hướng sẽ là giảm xuống là chính, hiện tại có mức kháng cự ở đường dây 20 ngày, nếu không vươn lên được sẽ tụt xuống.

giao dich ngay 24-10

Biểu đồ 5 phút: phiên sáng thứ hai thị trường hơi tiêu cực, hiện tại Bollinger Band thu hẹp lại, tình hình giao động ngang, có thể vào lệnh thấp khi đứng trên dải trên của Bollinger Band.

B. Quyền chọn USD/CHF:

tin tuc giao dich ngay 24-10

Biểu đồ 1 giờ: giá cả giao động lớn tại mức cao, xu hướng vẫn là tăng lên là chính.

tin tuc dau tu ngay 24-10

Biểu đồ 5 phút: hiện tại giao động nganh, có thể vào lệnh cao theo xu hướng, kết hợp với Bollinger Band vào lệnh thấp nếu đứng vững trên dải dưới.

Save

Save

Save

Save

Save

Save