Các tin tức kinh tế quan trọng.

  • 00:00 Phát biểu của thống đốc ngân hàng trung ương Anh
  • 12:00 CPI tháng 8 của Singapore
  • 13:45 GDP của Pháp
  • 14:00 Chỉ số PMI của Pháp tháng 9
  • 14:30 Chỉ số PMI của Đức tháng 9
  • 15:00 Chỉ số PMI của châu Âu tháng 9
  • 19:30 CPI tháng 8 của Canada
  • 19:30 Chỉ số bán lẻ Canada
  • 20:45 Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ
  • 23:00 Phát biểu của thành viên FOMC

1. Cặp EUR/USD:

Xu hướng tổng thể nghiêng về tăng lên do kinh tế Mỹ đang có xu hướng kém hơn so với các nước châu Âu đặc biệt là Đức. Người giao dịch bình tĩnh dựa vào xu hướng thị trường để giao dịch. Mức hỗ trợ bên dưới 1.1180/1.1150; mức kháng cự bên trên 1.1250/1.1280

2. USD/JPY:

Xu hướng ngắn hạn của thị trường là đi ngang. Mức kháng cự bên trên là 101.50/101.80; mức hỗ trợ bên dưới là 100.60/100.30