Các tin tức kinh tế quan trọng:

 • 03:20 Quyết định về tỷ lệ lãi suất tại Brazil
 • 07:30 Thay đổi số lượng người có việc làm tại Australia tháng 9
 • 07:30 Tỷ lệ thất nghiệp tại Australia tháng 9
 • 13:00 PPI của Đức tháng 9
 • 15:30 Chỉ số doanh số bán lẻ tại Anh tháng 9
 • 18:45 Tỷ lệ tiền gửi qua đêm
 • 18:45 Quyết định về lãi suất của EU tháng 10
 • 19:30 Chỉ số yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ
 • 19:30 Chỉ số tình hình sản xuất kinh doanh tại Philadelphia Mỹ tháng 10
 • 20:00 Dự trữ ngoại hối ngân hàng trung ương Nga
 • 21:00 Doanh số bán lẻ nhà tại Mỹ tháng 9

 2. Giao dịch tài sản trọng điểm phiên Á Âu

A. Quyền chọn USD/JYP:

tin tuc giao dich ngay 20-10

Xu hướng ngắn hạn có năng lực mạnh về tăng lên, người giao dịch dễ kích động vào lệnh cao ở mức hỗ trợ. Mức hỗ trợ bên dưới: 103.40/103.10;mức kháng cự bên trên: 103.80/104.10

B. Quyền chọn Vàng:

tin tuc giao dich ngay 20-10

Xu hướng ngắn hạn giao động nghiêng về giảm xuống. Mức kháng cự bên trên: 1275.0/1280.0,mức hỗ trợ bên dưới: 1265.0/1260.0

Save

Save