1. Các tin tức kinh tế quan trọng ngày 2-11

 • 04:45 Thay đổi trong lượng lao động của New Zealand quý 3
 • 04:45 Tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand quý 3
 • 07:30 Chỉ số cấp phép xây dựng của Australia tháng 9
 • 09:00 Chỉ số kỳ vọng lạm phát của New Zealand
 • 14:00 Chỉ số HPI giá nhà toàn quốc của Anh tháng 10
 • 15:00 Chỉ số thay đổi trong tỷ lê thất nghiệp của Tây Ban Nha
 • 15:15 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Tây Ban Nha tháng 10
 • 15:45 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Italia tháng 10
 • 15:50 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Pháp tháng 10
 • 15:55 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Đức tháng 10
 • 15:55 Chỉ số tỷ lệ thất nghiệp của Đức tháng 10
 • 16:00 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất tháng 10
 • 16:30 Chỉ số PMI lĩnh vực xây dựng tháng 10

2. Giao dịch tài sản trọng điểm phiên Á Âu

 A. Quyền chọn EUR/USD:

tin tuc giao dich ngay 2-11

Xu hướng ngắn hạn duy trị phương hướng tăng lên, người giao dịch bình tĩnh vào lệnh lên tại xung quanh mức hỗ trợ. Mức hỗ trợ bên dưới: 1.1000/1.0950;mức kháng cự bên trên: 1.1100/1.1150

B. Quyền chọn USD/JYP:

tin tuc giao dich ngay 2-11
Xu hướng ngắn hạn có động lực tăng lên hơi mạnh, người giao dịch dễ kích động vào lệnh xuống tại xung quanh mức kháng cự. Mức kháng cự bên trên: 104.40/104.80, mức hỗ trợ bên dưới: 103.60/103.20

Save