Các tin tức kinh tế quan trọng:

 • 9:00 Chỉ số đầu tư tài sản cố định tháng 9 của Trung Quốc
 • 9:00 GDP quý 3 của Trung Quốc
 • 9:00 Chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9 của Trung Quốc
 • 15:30 Chỉ số thu nhập trung bình của Anh tháng 8
 • 15:30 Chỉ số số người yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tháng 9 tại Anh
 • 15:30 Tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 tại Anh
 • 19:30 Chỉ số lượng giấy phép xây dựng tháng 9 của Mỹ
 • 19:30 Chỉ số lượng nhà ở mới xây tháng 9 của Mỹ
 • 20:00 Chỉ số bán lẻ của Nga
 • 20:00 Tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 của Nga
 • 21:00 Báo cáo về chính sách tiền tệ của ngân hàng TW Canada
 • 21:00 Tỷ lệ lãi suất của Canada
 • 21:30 Dự trữ dầu thô của Mỹ

Giao dịch tài sản trọng điểm phiên Á Âu

Quyền chọn EUR/USD:

giao dich ngay 19 - 10

Xu hướng ngắn hạn nghiêng về tăng lên, người giao dịch bình tĩnh vào lệnh cao ở mức hỗ trợ. Mức hỗ trợ bên dưới: 1.0975/1.0950;mức kháng cự bên trên: 1.1020/1.1050

Quyền chọn Vàng:

giao dich ngay 19-10

Xu hướng ngắn hạn giao động nghiêng về tăng lên, người giao dịch dễ kích động vào lệnh cao ở mức hỗ trợ. Mức kháng cự bên trên: 1268.0/1273.0,,mức hỗ trợ bên dưới: 1258.0/1253.0