Các tin tức kinh tế quan trọng:

  • 07:30 Họp báo chính sách tiền tệ của cực dự trữ Australia
  • 15:30 CPI tháng 9 của Anh
  • 15:30 PPI đầu vào tháng 9 của Anh
  • 18:00 Chỉ số bán lẻ tháng 8 của Brazil
  • 19:30 CPI lõi tháng 9 của Mỹ
  • 19:30 CPI tháng 9 của Mỹ
  • 19:30 Chỉ số doanh thu sản xuất tháng 8 của Canada

Giao dịch tài sản trọng điểm phiên Á Âu

Quyền chọn EUR/USD:

Tổng thể là nghiêng về giảm xuống, người giao dịch bình tĩnh có thể vào lệnh thấp ở xung quanh mức kháng cự. Mức hỗ trợ bên dưới: 1.1000/1.0960;mức kháng cự bên trên: 1.1050/1.1080

Quyền chọn USD/CHF:

Xu hướng ngắn hạn dao động nghiêng về giảm xuống, người giao dịch dễ kích động có thể vào lệnh thấp ở mức kháng cự. Mức kháng cự bên trên: 0.9910/0.9930,mức hỗ trợ bên dưới: 0.9850/0.9820