1. Các tin tức kinh tế quan trọng ngày 17-11

 • 04:45 Chỉ số doanh thu bán lẻ lõi của New Zealand
 • 04:45 Chỉ số PPI đầu vào quý 3 của New Zealand
 • 07:30 Sự thay đổi trong việc làm tháng 10 của Australia
 • 07:30 Tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 của Australia
 • 16:30 Doanh thu bán lẻ lõi tháng 10 của Anh
 • 16:30 Doanh thu bán lẻ tháng 10 của Anh
 • 17:00 Chỉ số CPI tháng 10 của châu Âu
 • 20:00 Dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương Nga
 • 20:30 Số giấy phép xây nhà tháng 10 của Mỹ
 • 20:30 Chỉ số CPI lõi tháng 10 của Mỹ
 • 20:30 Chỉ số nhà xây mới tháng 10 của Mỹ
 • 20:30 Chỉ số trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ

2. Giao dịch tài sản trọng điểm phiên Á Âu

Quyền chọn EUR/USD:

tin tuc giao dich ngay 17-11

Xu hướng đường ngắn biến động giảm, khi nó tiến gần đến mức kháng cự nên đặt lệnh giảm. Vị trí hỗ trợ trên 1.0650/1.0600, vị trí kháng cự dưới 1.0750/1.0800.

Quyền chọn USD/ JPY:

thong tin giao dich ngay 17-11

Xu hướng đường ngắn dài hạn có đà tăng, khi tiến gần đến vị trí hỗ trợ nên đặt lệnh tăng. Vị trí kháng cự trên 109.50/110.00, vị trí hỗ trợ dưới 108.00/107.50.