1. Các tin tức kinh tế quan trọng ngày 16-11

  • 07:30 Chỉ số thu nhập người lao động quý 3 của Australia
  • 16:30 Chỉ số thu nhập bình quân tháng 9 của Anh
  • 16:30 Tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 của Anh
  • 20:30 Chỉ số PPI lõi tháng 10 của Mỹ
  • 20:30 Chỉ số PPI tháng 10 của Mỹ
  • 20:30 Chỉ số doanh số lĩnh vực chế tạo tháng 9 của Canada
  • 21:15 Chỉ số sản phẩm công nghiệp tháng 10 của Mỹ
  • 22:00 Dự trữ dầu thô của Mỹ

2. Giao dịch tài sản trọng điểm phiên Á Âu

 A. Quyền chọn EUR/USD:

tin tuc giao dich ngay 16-11

Xu hướng đường ngắn hạn chiến lược giảm giá vẫn ở mức cao, khi di chuyển đến gần vị trí kháng cự nên đặt lệnh giảm. Vị trí hỗ trợ dưới 1.0700/1.0650, vị trí áp lực trên 1.0800/1.0850.

B. Quyền chọn USD/CHF:

tin tuc giao dich ngay 16-11

Xu hướng đường ngắn dài hạn có đà tăng, khi di chuyển đến gần vị trí hỗ trợ nên đặt lệnh tăng. Vị trí kháng cự trên 1.0050/1.0080, vị trí hỗ trợ dưới 0.9960/0.9930.