tin tuc giao dich ngay 14-10
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

Các tin tức kinh tế quan trọng:

 • 01:00               Cân đối ngân sách của FED tháng 9
 • 07:30               Dự trự cân bằng tài chính ngân hàng Australia
 • 08:30               Chỉ số CPI tháng 9 của Trung Quốc
 • 08:30               Chỉ số PPI tháng 9 của EU
 • 14:00               Chỉ số CPI tháng 9 của Tây Ban Nha
 • 14:00               Chỉ số HICP tháng 9 của Tây Ban Nha
 • 15:15                Chỉ số nợ mới của Trung Quốc
 • 15:50               Chỉ số CPI tháng 9 của Italia
 • 15:50               Cân bằng thương mại của EU
 • 19:30               Chỉ số PPI lõi tháng 9 của Mỹ
 • 19:30               Chỉ số bán lẻ lõi tháng 9 của Mỹ
 • 19:30               Chỉ số PPI tháng 9 của Mỹ
 • 19:30               Chỉ số bán lẻ tháng 9 của Mỹ
 • 21:00               Chỉ số tồn kho kinh doanh tháng 8 của Mỹ
 • 21:00               Chỉ số kỳ vọng của người tiêu dùng Michigan tháng 10
 • 21:00               Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Michigan tháng 10

 Giao dịch tài sản trọng điểm phiên Á Âu

A. Quyền chọn EUR/USD:

tin tuc giao dich ngay 14-10

Biểu đồ 1 giờ: tình hình giảm xuống rồi đảo ngược trở về trên mức đường dây 60 ngày, nhưng gặp trở ngài ở mức cao, tình hình phiên sáng hơi tiêu cức sẽ có dao động nhẹ, phải chờ đột phá mới có thể rõ xu hướng.

loi khuyen giao dich ngay 14-10

Biểu đồ năm phút: có thể vào lệnh thấp tại dải giữa Bollinger Band.

B. Quyền chọn USD/CHF:

tin tuc giao dich trong ngay

Biểu đồ 1 giờ: tình hình chuyển sang giảm xuống, mức kháng cự xung quanh đường dây 20 ngày, xu hướng chủ yếu là giảm.

giao dich ngay 14-10

Biểu đồ năm phút: tình hình dao động giảm xuống, nếu có hình thành dao động ở mức cao, có thể vào lệnh thấp tại mức cao, kết hợp với chỉ số KD.

Save

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc