Các tin tức kinh tế quan trọng:

 • 01:00               Cân đối ngân sách của FED tháng 9
 • 07:30               Dự trự cân bằng tài chính ngân hàng Australia
 • 08:30               Chỉ số CPI tháng 9 của Trung Quốc
 • 08:30               Chỉ số PPI tháng 9 của EU
 • 14:00               Chỉ số CPI tháng 9 của Tây Ban Nha
 • 14:00               Chỉ số HICP tháng 9 của Tây Ban Nha
 • 15:15                Chỉ số nợ mới của Trung Quốc
 • 15:50               Chỉ số CPI tháng 9 của Italia
 • 15:50               Cân bằng thương mại của EU
 • 19:30               Chỉ số PPI lõi tháng 9 của Mỹ
 • 19:30               Chỉ số bán lẻ lõi tháng 9 của Mỹ
 • 19:30               Chỉ số PPI tháng 9 của Mỹ
 • 19:30               Chỉ số bán lẻ tháng 9 của Mỹ
 • 21:00               Chỉ số tồn kho kinh doanh tháng 8 của Mỹ
 • 21:00               Chỉ số kỳ vọng của người tiêu dùng Michigan tháng 10
 • 21:00               Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Michigan tháng 10

 Giao dịch tài sản trọng điểm phiên Á Âu

A. Quyền chọn EUR/USD:

tin tuc giao dich ngay 14-10

Biểu đồ 1 giờ: tình hình giảm xuống rồi đảo ngược trở về trên mức đường dây 60 ngày, nhưng gặp trở ngài ở mức cao, tình hình phiên sáng hơi tiêu cức sẽ có dao động nhẹ, phải chờ đột phá mới có thể rõ xu hướng.

loi khuyen giao dich ngay 14-10

Biểu đồ năm phút: có thể vào lệnh thấp tại dải giữa Bollinger Band.

B. Quyền chọn USD/CHF:

tin tuc giao dich trong ngay

Biểu đồ 1 giờ: tình hình chuyển sang giảm xuống, mức kháng cự xung quanh đường dây 20 ngày, xu hướng chủ yếu là giảm.

giao dich ngay 14-10

Biểu đồ năm phút: tình hình dao động giảm xuống, nếu có hình thành dao động ở mức cao, có thể vào lệnh thấp tại mức cao, kết hợp với chỉ số KD.

Save