1. Các tin tức kinh tế quan trọng ngày 10-11

  • 03:00 Quyết định về lãi suất của New Zealand
  • 03:00 Chính sách tiền tệ của ngân hàng dự trữ New Zealand
  • 07:00 Chỉ số cân bằng giá nhà của RICS tại Anh
  • 07:30 Vay mua nhà tháng 9 của Australia
  • 14:45 Chỉ số người lao động lĩnh vực phi nông nghiệp quý 3 của Pháp
  • 16:00 Báo cáo IEA hàng tháng của Mỹ
  • 18:00 Chỉ số bán lẻ tháng 9 của Brazil
  • 20:00 Dự trữ của ngân hàng trung ương Nga
  • 20:30 Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ
  • 20:30 Chỉ số giá nhà mới xây tháng 9 của Canada

2. Giao dịch tài sản trọng điểm phiên Á Âu

A. Quyền chọn EUR/USD:

tin tuc giao dich ngay 10-11

Biểu đồ 1 giờ: Bị ảnh hưởng lớn bởi cuộc bầu cử ngày hôm qua của Mỹ nên tình hình thị trường xuất hiện hướng đảo ngược hình chữ V. Theo dõi các chỉ số thì chỉ số KD, MACD đã vào cuối, tình hình thị trường sẽ dần dần ổn định lại.

thong tin giao dich ngay 10-11

Biểu đồ 5 phút: Tình hình thị trường phiên sớm nay có nhiều biến động, kết hợp định kì thì tình hình thị trường có giao động mạnh với hướng đi lên, có thể theo dõi chỉ số KD để đặt lệnh lên ở vị trí dưới.

B. Quyền chọn USD/CHF

thong tin giao dich ngay 101-11

Biểu đồ 1 giờ: Bị ảnh hưởng lớn bởi cuộc bầu cử ngày hôm qua của Mỹ nên tình hình thị trường xuất hiện sự đảo ngược hình chữ V. Theo dõi các chỉ số thì chỉ số KD, MACD đã ở mức đỉnh,tình hình thị trường sẽ dần dần ổn định lại.

tin tuc giao dich ngay 10-11

Biểu đồ 5 phút: Đồng USD/CHF tại phiên giao dịch Á Âu hoạt động yếu, tuy rằng tình hình biến động giảm là chính, nhưng phiên sáng có thể dùng cách tiếp cận ngang, theo dõi chỉ số KD ở mức cao đặt lệnh giảm, ở mức thấp đặt lệnh tăng.