1. Các tin tức kinh tế quan trọng ngày 28-11

 • 04:00 Quyết định về tỷ lệ lãi suất tại Brazil
 • 05:30 Chỉ số sản xuất AIG của Autralia tháng 11
 • 06:00 Chỉ số CPI của Hàn Quốc tháng 11
 • 06:50 Chỉ số vốn đầu tư của Nhật quý 3
 • 07:30 Chỉ số vốn đầu tư tư nhân mới của Australia quý 3
 • 08:00 Chỉ số PMI của Trung Quốc tháng 11
 • 13:00 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Nga tháng 11
 • 14:00 Chỉ số HPI của Anh tháng 11
 • 15:15 Doanh số bán lẻ của Thụy Sĩ tháng 10
 • 15:15 Chỉ số PMI của Tân Ban Nha tháng 11
 • 15:30 Chỉ số PMI SVME của Thụy Sĩ tháng 11
 • 15:45 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Italia tháng 11
 • 15:50 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Pháp tháng 11
 • 15:55 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Đức tháng 11
 • 16:00 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của EU tháng 11
 • 16:30 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Anh tháng 11
 • 20:00 Dự trữ ngoại hối của Ngân hàng trung ương Nga
 • 20:30 Chỉ số yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ
 • 21:45 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Mỹ tháng 11
 • 22:00 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Mỹ tháng 11

2. Gợi ý giao dịch cho nhà đầu tư

 A. Quyền chọn EUR/USD:

thong tin giao dich ngay 1-12

Xu hướng ngắn hạn biến động khá nhiều, cần theo dõi khi di chuyển đến gần vị trí hỗ trợ thì đặt lệnh tăng. Hỗ trợ dưới 1.0560/1.0520; vị trí kháng cự trên 1.0660/1.0700.

B. Quyền chọn GBP/USD:

thong tin giao dich ngay 1-12

Xu hướng dài hạn có đà tăng, khi gần vị trí hỗ trợ đặt lệnh tăng. Vị trí kháng cự trên  1.2570/1.2630, vị trí hỗ trợ dưới 1.2470/1.2430.