1. Các tin tức kinh tế quan trọng ngày 31-10

  • 05:30 Chỉ số sản xuất công nghiệp của Australia tháng 10
  • 06:00 Chỉ số CPI Hàn Quốc tháng 10
  • 08:00 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc tháng 10
  • 08:00 Chỉ số PMI các lĩnh vực khác của Trung Quốc tháng 10
  • 10:30 Tỷ lệ lãi xuất của Australia tháng 10
  • 16:30 PMI lĩnh vực sản xuất của Anh tháng 10
  • 18:00 Chỉ số sản phẩm công nghiệp tháng 9
  • 19:30 GDP của Canada tháng 8
  • 20:45 Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Mỹ tháng 10

2. Giao dịch tài sản trọng điểm phiên Á Âu

A. Quyền chọn EUR/USD:

tin tuc giao dich ngay 1-11

Xu hướng ngắn hạn có động lực tăng lên hơi mạnh, người giao dịch bình tĩnh vào lệnh lên tại xung quanh mức hỗ trợ. Mức hỗ trợ bên dưới: 1.0940/1.0910;mức kháng cự bên trên: 1.1000/1.1030.

B. Quyền chọn USD/JYP:

thong tin giao dich ngay 1-11

Xu hướng ngắn hạn giao động nghiêng về tăng lên, người giao dịch bình tĩnh vào lệnh lên tại xung quanh mức hỗ trợ. Mức kháng cự bên trên: 105.30/105.60, mức hỗ trợ bên dưới: 104.30/103.80.

Save

Save

Save

Save