Giới thiệu về thị trường ngoại hối và các nghiệp vụ phái sinh

Thị trường ngoại hối và các nghiệp vụ phái sinhThị trường ngoại hối và các nghiệp vụ phái sinh là cụm từ được tìm hiểu khá nhiều trên các công cụ tìm kiếm. Bài viết này GGBinary sẽ giới thiệu cho bạn những vấn đề cơ bản về thị trường ngoại hối và các nghiệp vụ phái sinh.

Thị trường ngoại hối được hiểu là nơi giao dịch, mua bán ngoại tệ và vàng. Thị trường này là thị trường liên ngân hàng quốc tế. Thị trường ngoại hối tồn tại ở bất cứ nơi nào mà ở đó đồng tiền nước này được chuyển đổi thành đồng tiền của nước kia phục vụ bất kỳ mục đích hợp pháp nào. Thị trường này mang tính toàn cầu hóa, tính thanh khoản cao.

Trước khi nói về các nghiệp vụ phái sinh, chúng tôi xin phép bàn về thuật ngữ “phái sinh” trước.

“ Phái sinh là thuật ngữ chỉ các công cụ tài chính không có giá trị nội tại, nó chỉ tạo ra giá trị dựa trên những cơ sở những công cụ đã có khác như tài sản, chứng khoán, chỉ số,…Đồng thời, nó còn phục vụ cho nhiều mục tiêu khác như phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận.”

Từ định nghĩa trên, các nghiệp vụ phái sinh là nghiệp vụ sử dụng các công cụ tài chính có sẵn để tạo ra lợi nhuận hoặc phân tán rủi ro. Hiện tại, trên thị trường ngoại hối Việt Nam có những nghiệp vụ phái sinh chính là: nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ, nghiệp vụ kỳ hạn, nghiệp vụ quyền chọn và nghiệp vụ tương lai.

Mối quan hệ giữa thị trường ngoại hối và các nghiệp vụ phái sinh

Thị trường ngoại hối và các nghiệp vụ phái sinh 2Thị trường ngoại hối và các nghiệp vụ phái sinh  có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thị trường ngoại hối chính là môi trường cho các nghiệp vụ phái sinh diễn ra, hay nói cách khác, những nghiệp vụ phái sinh sẽ được thực hiện chủ yếu trên thị trường ngoại hối. Những hoạt động trên thị trường ngoại hối sẽ tạo điều kiện để thực hiện các nghiệp vụ phái sinh. Ví dụ như, một nhà xuất khẩu Nhật bán hàng cho nhà nhập khẩu Mỹ, ½ số tiền hàng sẽ được thanh toán sau 3 tháng. Để phòng trừ rủi ro tỷ giá, nhà xuất khẩu Nhật sẽ mua một hợp đồng bán USD kỳ hạn 3 tháng. Một hợp đồng kỳ hạn 3 tháng mà nhà xuất khẩu Nhật sẽ phát sinh ra một nghiệp vụ phái sinh cho ngân hàng. Hoặc những nhà đầu cơ dựa trên biến động tỷ giá của thị trường ngoại hối, họ cũng sẽ sử dụng các nghiệp vụ phái sinh khác để từ tư kiếm lời.

Từ những nhận định trên ta có thể biết thêm rằng: quyền chọn nhị phân cũng là một thị trường ngoại hối được áp dụng các nghiệp vụ phái sinh. Do đó quyền chọn nhị phân còn được gọi là quyền chọn phái sinhDù bạn tham gia kinh doanh ngoại tệ với bất cứ hình thức nào đi chăng nữa mà được áp dụng các nghiệp vụ phái sinh một cách hợp lý thì có nghĩa là bạn đang giảm thiểu được rất nhiều rủi ro.

Thị trường ngoại hối và các nghiệp vụ phái sinh