Quyền chọn nhị phân là một loại môi giới chứng khoán liên quan đến, hướng chuyển động giá trong tương lai ở một khoảng thời gian nhất định.

Hay nói một cách đơn giản. Quyền chọn nhị phân là một giao dịch mà bạn dự đoán hướng chuyển động tiếp theo của giá cả: LÊN hoặc XUỐNG. Thực tế, quyền chọn nhị phân trở thành một thuật toán đơn giản và dễ tiếp cận với mọi người. Mà thuật toán này có thể kiếm được lợi nhuận đến 94% số tiền đã đầu tư chỉ trong vòng vài phút. Điều đó sẽ có khả năng trong vòng 1 năm khoản tiền đầu tư tăng gấp 1-2 nghìn lần.

Ngày nay. Quyền chọn nhị phân là một bộ phận không thể tách rời của thị trường tài chính. Và được phổ biến một cách có lợi cho cả tư thương. Và các công ty tư nhân hoặc các quốc doanh lớn. Đa số ngân hàng đầu tư. Và quỹ đầu tư cũng đều sử dụng công cụ sản sinh tài chính độc nhất này.

Quyền chọn nhị phân còn cung cấp khả năng bù đắp các rủi ro giao dịch trên thị trường tài chính. Chưa một sản phẩm chứng khoán nào thực hiện được những tính năng như vậy.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY