Như bạn đã biết về quyền chọn nhị phân một chạm (one touch binary options), loại hình quyền chọn phức tạp hơn so với quyền chọn Call/Put khi các dư đoán của bạn không chỉ là dự đoán xu hướng của giá tài sản mà phải đưa một mức giá mà trong một khoảng thời gian được thiết lập trước, giá tài sản sẽ chạm tới. Do đó, có thể nói quyền chọn nhị phân một chạm đã bao gồm qyền chọn Call/Put vì vừa phải dự đoán xu hướng giá tăng hoặc giảm trong khung thời gian, rồi từ đó đưa ra mức giới hạn trên hoặc dưới. Vì mức rủi ro cao hơn nên lợi nhuận nhà đầu tư thu lại từ quyền chọn nhị phân một chạm cũng cao hơn, có thể lên đến mức 600%.

Thông thường, chỉ có những nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm mới dám thử thách với loại quyền chọn này. Vậy còn với nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường thì sao? Để hạn chế rủi ro, giải pháp tốt nhất là nhà đầu tư nên sử dụng quyền chọn nhị phân một chạm hai lần (double one touch binary options). Cũng giống như quyền chọn nhị phân một chạm là phải đưa ra mức giơí hạn mà giá tài sản sẽ chạm tới trong tương lai, nhưng với quyền chọn nhị phân một chạm hai lần thì nhà đầu tư phải đưa ra hai mốc giới hạn, trên và dưới, và chỉ cần giá tài sản chạm vào một trong hai mốc thì nhà đầu tư sẽ thắng, ngược lại, nếu trong khung thời gian này giá tài sản không chạm vào bất kì mốc giới hạn nào mà nhà đầu tư đưa ra thì nhà đầu tư phải chịu thua lỗ khoảng đầu tư ban đầu . Đôi khi, quyền chọn nhị phân một chạm hai lần được đánh giá là ít rủi ro hơn cả quyền chọn Call/Put vì nhà đầu tư không cần phải xác định xu hướng giá tăng hay giảm mà chỉ cần đưa ra hai mốc giới hạn cả trên và dưới. Do đó, quyền chọn nhị phân một chạm hai lần thường được sử dụng nhiều khi nhà đầu tư dự đoán rằng giá tài sản sắp có biến động lớn nhưng chưa xác định được xu hướng giá. Thông thường, các thời điểm biến động mạnh là do xác lập lại dự ổn định của thị trường hoặc khủng hoảng kinh tế.

Hiểu rõ hơn về quyền chọn nhị phân một chạm hai lần

Giả sự bạn chọn cặp tiền tệ EUR/USD để giao dịch và tỉ giá hiện tại của nó là 1.3000. Bạn tin rằng các dữ liệu kinh tế mới cập nhật của Mỹ sẽ dẫn đến một sự tăng giá mới của đồng USD so với đồng EUR, tuy nhiên, bạn lo sợ rằng nếu dữ liệu này sai, đồng USD có thể giảm đến 100 điểm.  Do đó, để sinh lợi từ một sự chuyển động mạnh của giá tài sản nhưng không chắc chắn về xu hướng, bạn có thể lựa chọn quyền chọn nhị phân một chạm double với mức giới hạn trên là 1.3100 và giới hạn dưới là 1.2900. Nếu giá tài sản trong khung thời gian quy định hoặc cao hơn giới hạn trên hoặc thấp hơn giới hạn dưới thì nhà đầu tư thắng, ngược lại, nếu giá tài sản chỉ giao động giữa hai mức gới hạn thì nhà đầu tư thua.

Quyền chọn nhị phân một chạm hai lần ngược lại hoàn toàn với quyền chọn nhị phân không chạm hai lần, và tùy theo từng thời kì kinh tế, nhà đầu tư cần chọn loại quyền chọn nhị phân cho phù hợp.