giao dịch trực tuyến chứng khoán

 

Quy định về cơ sở hạ tầng Tin học trong giao dịch trực tuyến chứng khoán

cơ sơ tin học trong giao dịch trực tuyến chứng khoán

 1. Thành viên thiết kế về Mô hình hệ thống mạng phải tuân thủ mô hình chung về cơ sở hạ tầng Tin học;
 2. Quy định về Phòng máy chủ và các Máy chủ giao dịch tại Công ty chứng khoán Thành viên: Công ty phải có trách nhiệm lắp đặt các Phòng máy chủ biệt lập: có camera và khóa từ để quan sát theo dõi các Máy chủ và nhiều những thiết bị có thể kết nối mạng trong Phòng máy chủ liên tục 24/7, dữ liệu từ camera phải được lưu giữ ít nhất 30 ngày. Ngoài ra công ty cũng có trách nhiệm cung cấp những Máy chủ chuyên dụng để không phải sử dụng máy tính cá nhân thay cho Máy chủ. Ổ cứng lắp đặt cho các Máy chủ đều phải có tính năng hỗ trợ thay nóng.
 3. Quy định về hệ thống mạng
 • Mạng nội bộ của Thành viên phải được hỗ trợ phân vùng giữa máy chủ, thiết bị nhập lệnh với thiết bị nghiệp vụ khác.
 • Trường hợp Công ty có nhiều văn phòng để nhận lệnh kết nối vào Hệ thống giao dịch trực tuyến của Thành viên để thực hiện lệnh giao dịch thì những văn phòng phải được kết nối bằng đường truyền đảm bảo băng thông ổn định và có đường truyền dự phòng khi bị ngắt kết nối.
 1. Quy định về bảo mật

Thành viên có nghĩa vụ trang bị các phần mềm tường lửa để bảo vệ thông tin trên cổng kết nối mạng ngoại tuyến diện rộng. Nếu thành viên sử dụng mạng công cộng thì phải cài đặt thêm chức năng mã hóa trên đường truyền để tránh bị đánh cắp thông tin.

 1. Quy định về dự phòng

Thành viên phải đầu tư các thiết bị dự phòng phục vụ cho công tác giao dịch chứng khoán trực tuyến bao gồm: thiết bị mạng viễn thông có bao gồm đường truyền dự phòng, ứng dụng tường lửa, máy chủ…

Quy định đối với Thành viên trong việc cung cấp cho nhà đầu tư các phương thức nhận lệnh

 1. Các lệnh giao dịch được nhập bởi chính nhà đầu tư phải được thông qua Hệ thống giao dịch của Thành viên trước khi chuyển đến Hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
 2. Thành viên cung cấp cho nhà đầu tư các phương thức nhận lệnh phải có nghĩa vụ hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng hoạt động có tính ổn định, bảo mật thông tin và có hệ thống dự phòng xử lý mọi tình huống kịp thời.
 3. Hệ thống cơ sở hạ tầng cung cấp các phương thức nhận lệnh cho nhà đầu tư phải đáp ứng các tiêu chuẩn như sau:
 • Tuân thủ đúng các quy định về giao dịch chứng khoán trực tuyến hiện nay;
 • Phải kịp thời xử lý và cung cấp thông tin về trạng thái lệnh giao dịch cho nhà đầu tư ngay lập tức;
 • Lưu trữ được thông tin nguồn gốc và mọi hoạt động của nhà đầu tư.

 

Các Nhân viên phụ trách giao dịch trực tuyến chứng khoán phải thực hiện những yêu cầu như sau:

 1. Có thẩm quyền và kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến;
 2. Phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM giải quyết những vấn đề xảy ra có liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán của Thành viên. Tìm hiểu thêm nhiều thông tin liên quan tại : fb/ggbinar