Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là gì?

Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là gì? Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là dạng quỹ mà ở đó có thể phát hành hoặc mua lại chứng chỉ quỹ liên tục để huy động nguồn vốn.Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là dạng quỹ mà ở đó có thể phát hành hoặc mua lại chứng chỉ quỹ liên tục để huy động nguồn vốn. Việc giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ được trực tiếp thực hiện bởi người mua và công ty quản lý quỹ mà không phải thông qua thị trường chứng khoán. Giá mua được xác định bằng giá trị ròng của quỹ cộng với phí bán.

Đặc điểm của quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là gì?

Thời hạn hoạt động của quỹ đầu tư dạng mở là vô hạn. Nhà đầu tư có thể rút vốn bất cứ lúc nào nên cơ cấu vốn của quỹ mở thường không ổn định. Do đó, quỹ phải đa dang hóa danh mục chứng khoán đầu tư để giảm thiểu rủi ro. Quỹ mở thường có tính thanh khoản cao, giá giao dịch thường thấp và hạn chế được rủi ro.

Quỹ đầu tư dạng mở cho phép bạn có cơ hội tiếp xúc với các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp – là những người có kiến thức chuyên môn sâu rộng sẽ trực tiếp quản lý tình hình đầu tư của quỹ, giúp nhà đầu tư tiết kiệm được thời gian theo dõi thị trường.

Điểm khác biệt giữa quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng và quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là gì ?

Quỹ đầu tư mở Quỹ đầu tư đóng
Tính thanh khoản Thấp Cao
Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt Cao, để dễ dang mua lại chứng chỉ quỹ Tương đối thấp.
Giá Căn cứ vào giá trị thực của tài sản ( giá trị ròng) nên thường thấp Căn cứ vào nhu cầu thị trường nên thường cao
Phương thức giao dịch Trực tiếp giao dịch với công ty quản lý quỹ và phải trả phí phát hành Giao dịch thông qua sàn giao dịch chứng khoán, xem như một loại cổ phiếu được niêm yết thông thường
Thời gian hoạt động Vô thời hạn Bị giới hạn
Sự thay đổi quy mô Có thể thay đổi đáng kể Giữ nguyên đến khi đáo hạn

 

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here