Tâm lý tránh rủi ro trên thị trường đã giảm bớt trong ngày hôm qua và đồng tiền châu Âu đã tăng một cách toàn diện Chỉ số đô la Mỹ đã giảm từ mức cao đến quanh mức 94. Tình hình vàng ngày hôm qua từ mức 1296 phục hồi đến quanh mức 1304, khó nắm bắt được tình hình vàng dạo này. Nhìn từ tạm thời, tôi cho rằng xu hướng tăng vẫn tiếp tục, nói đơn giản là ảnh hưởng do sự gia tăng của trái phiếu Mỹ.


Mức hỗ trợ của giá vàng hiện tại đang không ngừng đi lên, xem kỹ có thể thấy được kháng cự của vàng vẫn là quanh mức 1306-08, tôi vẫn lạc quan với tình hình hướng lên phá vỡ, và phá vỡ thì xa cách sự suy yếu và có thể lên mức 1320 hoặc mức cao hơn, cho nên dưới bố cục hiện tại nếu có lệnh vào tăng được đặt lệnh tại mức thấp tạm thời hãy kèm giữ, tạm thời không suy nghĩ vào lệnh giảm. Nếu tình hình giảm xuống cũng chỉ có thể nói là giao động tại mức thấp và tiếp tục điều chỉnh.

Tin tức là nhân tố lớn nhất ảnh hưởng đến giá dầu thô, ngày hôm qua dù chúng tôi nhắc đến dầu thô không vào lệnh tăng và cho rằng nếu giữ được mức hỗ trợ quanh 66 thì tiếp tục vào lệnh tăng,nhưng không ngờ tình hình trực tiếp dò thăm tăng đến quanh mức 68.30, chủ yếu là do ngày hôm qua có nguồn tin cho rằng OPEC và phi OPEC sẽ tiếp tục duy trì thỏa thuận cắt giảm sản xuất cho đến cuối năm 2018 hoặc thậm chí lâu hơn, nhưng nếu cần thiết, mức giảm sẽ được điều chỉnh. Trong ngày chú ý kháng cự là quanh mức 68.30-50, hỗ trợ là mức 67.20-66.50, tiếp tục chú ý kháng cự và hỗ trợ trong khoảng..

Dầu Thượng Hải tăng do được hưởng lợi từ sự gia tăng của giá dầu thô quốc tế, tuy nhiên, hiện tại nên chú ý kháng cự quanh mức 478.00, lời khuyên cá nhân là không vào lệnh tăng, dự kiến dầu Thượng Hải sẽ duy trì điều chỉnh giao động trước cuộc họp OPEC. Khi xu hướng giảm chú ý hố trợ là mức 467,00 và thậm chí là quanh mức 457,00. Quan điểm của cá nhân về dầu Thượng Hải vẫn là tăng trong một thời gian dài, và xem xét khả năng giảm tại kháng cự trong ngắn hạn.