GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

Vào ngày 8 tháng 8, Twitter chính thức của PundiX đã thông báo đến cộng đồng của mình về bản soạn thảo của đề xuất sửa đổi phương pháp để phát hành các token NPXS đã mở khóa.

PundiX đề xuất thay đổi cách phát hành token vì cộng đồng

Đây là một động thái cho thấy PundiX đã lắng nghe và đáp ứng yêu cầu của cộng đồng.

“Pundians thân mến, các bạn có rất nhiều câu hỏi. Chúng tôi đã lắng nghe. Nhiều người trong số các bạn đã đề xuất thay đổi phương pháp hiện tại của việc phát hành token NPXS được mở khóa hàng tháng. Đây là đề xuất để bạn xem xét và bỏ phiếu phê duyệt. ”

Thay đổi này có ý nghĩa mang lại lợi ích cho người nắm giữ token dài hạn. Hơn nữa, các snapshot ngẫu nhiên về số dư người dùng và phân phối token đã mở khóa sẽ phụ thuộc vào khoảng thời gian mà người dùng nắm giữ token NPXS.

Đến tháng 12 năm 2018 có 7,16% tổng số token được người dùng nắm giữ trong ảnh chụp được chụp lúc 23:59:59 vào cuối mỗi tháng sẽ được mở khóa.

Đây là cơ chế hiện hành. Tuy nhiên, PundiX đã soạn thảo một đề xuất mới, nơi 7.316 sẽ được mở khóa dựa trên mức trung bình trọng số hàng ngày.

Về phương pháp chính xác, PundiX đã viết:

“(Số lượng token NPXS thấp nhất trong tháng X 10%) + (lượng trung bình hàng ngày của phần còn lại NPXS X của ngày nắm giữ X 90%)”

Cộng đồng PundiX bỏ phiếu cho đề xuất mới

Blog Medium chính thức của PundiX cũng xác định các tiêu chí để bỏ phiếu cho đề xuất này. Chỉ những người nắm giữ NPXS mới có thể bỏ phiếu.

Hơn nữa, để bỏ phiếu, người ta phải chuyển một lượng nhỏ NPXS đến địa chỉ được cung cấp. Không thể lặp lại phiếu bầu và cùng một địa chỉ không thể thực hiện hai giao dịch hoặc phiếu bầu sẽ không hợp lệ.

Nếu một chủ sở hữu muốn bỏ phiếu cho cơ chế cũ, chi phí bỏ phiếu là 0,002 NPXS, trong khi đó chỉ mất 0,0001 NPXS để bỏ phiếu cho cơ chế mới. Phiếu bầu không thể được duyệt qua ví sàn nhưng có thể được chấp nhận từ ví ERC20 mà chủ sở hữu có khóa riêng.

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc