VNINDEX 07/05/2018
Sau khi hồi phục được từ hỗ trợ tâm lý thì lực mua vẫn chưa thực sự mạnh đủ để chỉ số tăng vượt được ngưỡng 1050-1060 để phá vỡ xu hướng giảm trung hạn.
Tại đồ thị ngắn hạn M15 nếu chỉ số có thể đóng cửa được trên ngưỡng 1035 thì một xu hướng tăng tại đây được xác nhận.
Quan sát ngưỡng cản 1035 và hỗ trợ 1022!


VN30F1805 07/05/2018
– Nếu vượt 1022 xu hướng tăng trên đồ thị M15 sẽ xác nhận. Canh mua khi giá retest lại vùng này.
– Nếu thủng hỗ trợ tại 1007 mục tiêu tiếp theo là 1000 và hỗ trợ này bị phá vỡ thì xu hướng giảm trung hạn vẫn tiếp diễn. Tiếp tục canh bán tại đây.