xu hướng giảm vẫn đang duy trì với các đỉnh và đáy thấp dần. Sau phiên giảm điểm mạnh ngày hôm qua thì VNINDEX đã chạm ngưỡng hỗ trỡ kỹ thuật tại 1025. Khả năng sẽ có đợt tăng điều chỉnh trong phiên hôm nay và các phiên tiếp theo. Tuy nhiên trong thời điểm này vẫn nên canh bán theo xu hướng thay vì mạo hiểm tham gia bắt đáy.
Canh bán tại 1050-1060 hoặc bán khi đáy cũ tại 1025 bị phá vỡ. Mục tiêu tiếp theo là hỗ trợ tâm lý tại 1000.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

1. Phòng ngừa rủi ro
• Giảm thiểu rủi ro về biến động giá của Chứng khoán cơ sở bằng cách mua bán giá trị Hợp đồng tương lai tương ứng
• Giảm thiểu rủi ro biến động giá do mua bán ngay trong ngày
2. Gia tăng hiệu quả đầu tư
Cơ hội kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá giữa chứng khoán cơ sở và hợp đồng tương lai.
3. Đầu cơ ngắn hạn
• Bán và mua ngay trong ngày không giới hạn (T+0) số lần và không cần có sẵn chứng khoán trong tài khoản. Giao dịch các bước giá dư mua, dư bán tương tự như một mã cổ phiếu nhưng có tính ưu việt hơn (cổ phiếu thường mua xong T+3 về mới có thể mua bán, còn cổ phiếu HĐTL mua xong có thể bán luôn cụ thể hóa lợi nhuận, hoặc bán xong mua lại thấp hơn kiếm phần chênh lệch).
• Lợi thế đòn bẩy rất cao: đòn bẩy từ 7-10 lần do chỉ cần ký quỹ 10% tới 15% giá trị giao dịch không cần trả lãi vay.
• Hiện thực hóa lợi nhuận ngay trong ngày.
• Kiếm lợi nhuận trong mọi điều kiện thị trường (Mua lên kiếm chênh lệch khi thị trường TĂNG, Bán khống xuống kiếm chênh lệch khi thị trường GIẢM).