Phân tích Vàng và Forex đầu ngày 16.03 - Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý - Quyền Chọn Nhị Phân | Giao dịch ngoại hối