PHÂN TÍCH USD INDEX BIỂU ĐỒ 2 GIỜ

Hôm qua lại 1 ngày nữa “em chưa 18” Usd Index đi đúng theo hướng mà chúng ta kỳ vọng. Sau khi break down đường cổ của mô hình biểu đồ – chart pattern – đỉnh đầu 2 vai – head and shoulders – em Usd Index đã hồi rất nhẹ để retest và sau đó là lao thẳng xuống dưới. Đà giảm chỉ bị chặn đứng khi em ấy đụng vào 1 thứ rất cứng, đó là hỗ trợ, và rồi em ấy bật lên. Tuy nhiên, cú bật lên ngày có thể chỉ là 1 đợt xả hơi trước khi em lại lao xuống phía dưới tiếp.

Về mặt cấu trúc xu hướng, chưa có sự đảo chiều của Usd Index khi các đỉnh thấp dần, đáy thấp dần vẫn đang được tạo ra. Usd index vẫn đang đi trong 1 cái kênh giá giảm hơi giống cái Falling Wedge – nêm giảm. Chúng ta kỳ vọng cho hôm nay là Usd Index sau khi retest phía trên xong sẽ tiếp tục giảm trở lại.