Quyền chọn thuộc vùng có tiền

Quyền chọn thuộc vùng có tiền là quyền chọn có thể mang về lợi nhuận. Trong trường hợp của quyền chọn mua: giá giao ngay sẽ phải cao hơn giá ấn định.Trong trường hợp một quyền chọn bán: Giá giao ngay cần phải thấp hơn giá ấn định.

Trong trường hợp của quyền chọn nhị phân. Một mức lợi nhuận ấn định sẽ được thanh toán khi đáo hạn nếu nó là quyền chọn thuộc vùng có tiền. Thường là khoảng giữa 60-81%.

Không chạm (No-touch)

No-touch option là quyền chọn đối lập của one-touch. Thay vì hợp đồng được kết thúc khi giá tài sản đạt mức xác định trong suốt thời hạn quyền chọn nhị phân.

Quyền chọn “no-touch” sẽ mang về lợi nhuận khi giao dịch quyền chọn đáo hạn. Mà không chạm giá niêm yết của tài sản trong giá quyền chọn.

Một chạm (One-touch)

Quyền chọn nhị phân này phụ thuộc vào đường đồ thị. Sự tồn tại và thanh toán các quyền chọn .

Phụ thuộc vào sự chuyển động của giá cơ sở thông qua vòng quyền chọn của chúng. Do đó, quyền chọn nhị phân này có tính năng rào cản. Cho phép nhà đầu tư nhận được lợi nhuận nếu thị trường chuyển đến một mức cụ thể.

Quyền chọn thuộc Vùng mất tiền:

Quyền chọn nhị phân thuộc vùng mất tiền là quyền chọn không mang về lợi nhuận.

Trong trường hợp quyền chọn mua: giá giao ngay sẽ phải thấp hơn giá xác định. Trường hợp một quyền chọn bán: giá giao ngay cần phải cao hơn giá xác định.

Trong trường hợp quyền chọn nhị phân. Khoản hoàn vốn đầu tư cố định sẽ được thanh toán đáo hạn nếu thuộc vùng mất tiền, thường khoảng từ 0-15%.

Giá xác định

Giá có thể làm căn cứ cho hợp đồng quyền chọn của một tài sản.

Trong trường hợp quyền chọn. Thường đề cập đến giá bán của tài sản. Cũng là giá được sử dụng để xác định liệu một hợp đồng đáo hạn. Thuộc vùng có tiền hay vùng mất tiền theo các quyền chọn nhị phân trên/dưới.

Quyền chọn một chạm đề cập đến giá trị tài sản phải đạt được để hợp đồng nằm trong vùng có tiền.

Quyền chọn nhị phân có nghĩa là gì?

Đó là quyền chọn có khoản hoàn trả được cấu trúc để đạt được một số tiền bồi thường cố định. Quyền chọn nhị phân đáo hạn trong vùng có tiền. Không có gì nếu tất cả quyền chọn thuộc vùng mất tiền.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách chơi tại ĐÂY