Gồng các lệnh thắng và cắt các lệnh lỗ nhanh nhất có thể, đây chính là cách duy nhất để tạo ra được các lệnh thắng lớn và các lệnh lỗ nhỏ. Nhưng muốn làm được điều đó thì trước tiên phải biết cách dừng lỗ sao cho đúng.

Sau khối lượng lệnh, dừng lỗ là công cụ quan trọng nhất để bảo vệ vốn của trader. Cắt lỗ vừa là 1 nghệ thuật vừa là khoa học. Điểm cắt lỗ của anh em phải vừa đủ gần để không đánh mất lợi thế khi giá đảo chiều, vừa phải đủ xa để tránh được những biến động thông thường và nhiễu của thị trường. Điểm dừng lỗ tốt là điểm dừng lỗ phải tính đến mức độ biến động của thị trường ở hiện tại và quá khứ, và phải tuân theo các nguyên tắc khác của hệ thống giao dịch.


1, Một mức dừng lỗ phải được xác định trước khi khối lượng lệnh được tính toán, tức là khoảng cách dừng lỗ sẽ quyết định khối lượng lệnh của bạn là bao nhiêu. Bạn phải tính toán sao cho khi giá dừng lỗ, bạn chỉ được phép mất x phần trăm vốn, hoặc 1 con số cố định có thể kiểm soát được.

99254bc40264e2946ecdb57300b37b56-700_jpg.
2, 1 điểm dừng lỗ phải được thiết lập trước khi bạn vào 1 vị thế. Khi tâm lý bạn còn vững vàng và minh mẫn. Không phải sau khi bạn đã vào lệnh và trở nên mất phương hướng khi các cảm xúc bắt đầu trỗi dậy. Nếu bạn dừng lỗ bằng tay, khi giá chạm đến mức dừng lỗ. Hãy thoát khỏi vị thế dù bất cứ giá nào.

3, Trader bắt buộc phải chấp nhận dừng lỗ khi giá đã chạm qua mức này. Và không hy vọng rằng giá sẽ đảo chiều. Cái trade thua lỗ càng được giữ lâu bao nhiêu thì càng khó bấy nhiêu để chấp nhận nó, cho đến khi nó đã quá lớn thì tài khoản của bạn đã bị hao hụt quá nhiều để có thể hồi phục rồi.

4, 1 dừng lỗ tốt phải được đặt tại điểm mà khi giá chạm đến nó. Cái trade đã bị sai và ý tưởng giao dịch đó không còn giá trị nữa. Như vậy có thể đặt dừng lỗ tại đỉnh/đáy của thiết lập giao dịch. Hoặc tại đỉnh/đáy trước đó.

5, Phải chừa khoảng trống cho dừng lỗ để cho giá di chuyển. Và không được đặt dừng lỗ tại các vị trí quá rõ ràng, ví dụ tại các vùng số tròn.

6, Hỗ trợ quan trọng với lệnh buy và kháng cự quan trọng với lệnh sell là các mức có thể nghĩ đến đầu tiên khi đặt dừng lỗ.

7, Các đường trung bình là công cụ tốt để đặt dừng lỗ và trailing stop.

8, Các trader theo xu hướng sẽ sử dụng đỉnh cao mới. Hoặc đáy thấp mới trong 1 số ngày cố định để đặt dừng lỗ cho các vị thế của họ.

9, Các nhà giao dịch theo sóng thị trường (swing trader). Và trend traderđôi khi sử dụng giá đóng cửa dưới đáy của ngày vào lệnh làm điểm dừng lỗ.


10, Một vài trader khác sử dụng con số phần trăm giá trị vị thế làm điểm dừng lỗ. Nếu trade của họ giảm 3% vốn thì họ sẽ thoát lỗ.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$