Nhẹ nhàng vài lệnh chào ngày mới nhé….!!!Thị trường ngày đầu tuần quá tuyệt vời^^