GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

Những công ty có đội ngũ quản trị vững vàng, sản phẩm sáng tạo, quy trình hiệu quả và biên lợi nhuận tốt mới có thể chống chọi được với những thời kỳ “it được ưa chuộng”.

Chuyên mục HNXKnowledge có một video giới thiệu một hình thức đầu tư mang tên “Đầu tư nghịch xu hướng” (Contrarian Investing). Nghe có vẻ “ngược đời”, nhưng nếu biết áp dụng đúng cách, các Nhà đầu tư nghịch xu hướng có thể mang về khoản lợi nhuận cực lớn!

Điều quan trọng nhất cần lưu ý là đầu tư nghịch xu hướng có hiệu quả nhất đối với nhà đầu tư đã phân tích tường tận mọi nền tảng của các công ty họ đầu tư. Những công ty có đội ngũ quản trị vững vàng, sản phẩm sáng tạo, quy trình hiệu quả và biên lợi nhuận tốt mới có thể chống chọi được với những thời kỳ “it được ưa chuộng”.

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc