06:30 AUD Bài Phát Biểu của Lowe, Thống Đốc Ngân Hàng Dự Trữ Australia
06:50 JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 2) 
06:50 JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 2)
08:30 AUD Báo Cáo Chính Sách Tiền Tệ RBA
08:30 CNY CPI Trung Quốc (Tháng trên tháng) (Tháng 7)
08:30 CNY CPI Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 7)
08:30 CNY PPI Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 7)
12:45 CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 7)
12:45 CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 7)
13:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch của Đức (Tháng 6)
13:45 EUR Bảng Lương Phi Nông Nghiệp của Pháp (Quý trên quý) (Quý 2)
15:00 USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA
15:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng trên tháng)
15:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 2)
15:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 2)
15:30 GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
15:30 GBP Sản Lượng Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
15:30 GBP Thay Đổi GDP Hàng Tháng (3 tháng/3 tháng)
15:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 6) -11.80B -11.52B
15:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch của các nước không thuộc Châu Âu (Tháng 6)
16:00 EUR CPI của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 7)
19:15 CAD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 7)
19:30 USD PPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 7)
19:30 USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 7)
19:30 USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Năm trên năm) (Tháng 7)
19:30 CAD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
19:30 CAD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 7)
19:30 CAD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 7)
20:00 GBP Công cụ theo dõi GDP hàng tháng NIESR

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY