Tối hôm qua, sau khi ra tin Retail Sales của Mỹ, USD đã tăng rất mạnh, khiến vàng hay các cặp forex có USD đều sấp mặt. Cả chứng khoán Mỹ cũng sấp mặt. “Sát thủ” nào ghê quá vậy?

Sát thủ chính là ông Bond Yield loại 10 năm của Mỹ. Bond Yield dịch sang tiếng việt là Lợi Tức Trái Phiếu của Chính phủ Mỹ. Trái phiếu là Giấy nợ. Nghĩa là nếu mọi người mua trái phiếu thì mỗi năm chính phủ trả lãi cho anh chị số tiền là số % lợi tức đó.

Đêm hôm qua, mức lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ loại 10 năm này có lúc vọt lên mốc 3.094%, cao nhất kể từ năm 2011.

Lợi tức tăng lên thì rõ ràng mức độ hấp dẫn của nó sẽ cao hơn. Trái phiếu là kênh đầu tư rất an toàn vì trường hợp Mỹ vỡ nợ gần như không thể xảy ra, mặc dù giờ Mỹ đang nợ như chúa chổm. Vừa là một kênh đầu tư an toàn, vừa có lãi suất cao, nhà đầu tư tội gì họ không nhảy vào trái phiếu Mỹ khi lợi tức tăng, chứ ôm vàng (không có lãi suất) hay các kênh bấp bênh khác làm gì. Muốn mua trái phiếu Mỹ, nhà đầu tư phải mua vào USD để lấy USD mới mua trái phiếu được. Đó là tác động từ trái phiếu khiến USD tăng giá.

Còn nhiều điều cần phải giải thích nữa cho cái phân tích liên thị trường – intermarket analysis – giữa thị trường trái phiếu và các thị trường khác, nhưng đơn giản trước mắt là lợi tức trái phiếu cứ giữ ở mức cao (trên 3%) thì dòng tiền còn đổ vào USD thêm nữa và USD khó mà rớt mạnh. Vàng sẽ là sản phẩm sấp mặt nặng nhất do người ta nhảy vào trái phiếu Mỹ sướng hơn, vừa an toàn mà vừa có lãi, hơn hẳn vàng không có lãi. Những đồng tiền funding khác như JPY hay CHF sẽ còn rớt so với USD chắc.