Liquid market là thị trường có nhiều giá chào mua và chào bán, mức chênh lệch (spread) giữa giá chào mua và chào bán thấp và biến động thấp. Liquid market là thị trường có thanh khoản cao, khi ở trong liquid market bạn rất dễ dàng để thực hiện một giao dịch một cách nhanh chóng ở một mức giá mong muốn bởi vì có rất nhiều người mua và người bán.

Trong một thị trường thanh khoản cao, những thay đổi về cung và cầu có tác động tương đối nhỏ đến giá cả. Ngược lại, thị trường có thanh khoản thấp được gọi là “thị trường mỏng” (thin market) hoặc “thị trường không thanh khoản” (illiquid market)

Giải thích Liquid market

Thị trường cổ phiếu cho một công ty thuộc Fortune 500 sẽ được coi là một liquid market, nhưng thị trường cổ phiếu cho một nhà hàng thuộc sở hữu gia đình thì không. Thị trường lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới là thị trường ngoại hối (forex market), ước tính rằng khối lượng giao dịch hàng ngày trên thị trường tiền tệ là hơn 5 nghìn tỷ đô la, được thống trị bởi đồng đô la Mỹ, phần nhỏ hơn thuộc về đồng euro, yên, pound, franc và đô la Canada.

Ưu điểm của Liquid market

Ưu điểm chính của thị trường có thanh khoản cao (liquid market) là khoản đầu tư có thể dễ dàng chuyển thành tiền mặt nhanh và kịp thời. Ví dụ: nếu ai đó sở hữu 100.000 đô la Trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và họ bị mất việc, thì họ đổi 100.000 đô la trái phiếu này ra tiền mặt rất dễ dàng luôn.

Tuy nhiên, mặt khác, một tài sản không phải là quá lỏng. Bởi vì có số lượng người mua ít, ví dụ như bất động sản sẽ khó bán hơn, bạn bán nó càng nhanh thì có thể số tiền nhận được càng ít.

Thanh khoản và biến động

Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thanh khoản là sự biến động. Một thị trường có tính thanh khoản thấp có khả năng biến động hơn. Bởi vì thanh khoản ít nghĩa là sự quan tâm của giới đầu tư ít nên bất kì sự thay đổi nào về giá cả đều tạo ra những mức chênh lệch rộng hơn, điều này sẽ làm thay đổi giá hơn nữa. Ví dụ điển hình là thị trường hàng hóa giao dịch nhẹ như ngũ cốc, ngô và hợp đồng tương lai lúa mì.