Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

CTD – CTCP Xây dựng Coteccons – Đã thông qua mức cổ tức năm 2017 được tăng từ 30% lên 50%, kế hoạch lợi nhuận 2018 nâng lên 1.500 tỷ đồng và vấn đề sáp nhập các công ty con sẽ được bàn tại một đại hội gần đây.

VOC – Tổng công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam – Sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 nhằm thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm với doanh thu đề ra là 4.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 300 tỷ đồng.

HAI – CTCP Nông dược H.A.I – Dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu năm 2018 đạt 1.850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng. So với năm 2017, mức tăng trưởng ước đạt 5% về doanh thu và gần 160% về lợi nhuận. Cổ tức dự kiến ở mức 5%.

BII – CTCP Đầu tư Và Phát triển Công nghiệp – Đã thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2018 lần lượt đạt 165 tỷ và 30 tỷ đồng.

VNE – Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam – Năm 2018 đặt kế hoạch tổng doanh thu tăng gần 63% so với thực hiện năm trước lên 1.290 tỷ đồng; lãi sau thuế ước đạt 86 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2017.

DXG – CTCP Tập đoàn Đất Xanh – Đã thông qua việc mua tối đa 100 triệu cổ phần trong đợt phát hành thêm để tăng vốn của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, với giá mua 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng giá trị mua 1.000 tỷ đồng. Sau khi mua thành công, DXG sẽ sở hữu 99,99%/vốn điều lệ của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

DPM – Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/6/2018.

PHR – CTCP Cao su Phước Hòa – Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Theo đó, cổ phiếu thưởng sẽ được trả theo tỷ lệ 3:2 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới), tương đương PHR sẽ phát hành thêm 54,2 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

VC2 – CTCP Xây dựng số 2 – Ngày 19/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 20/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/7/2018.

TA9 – CTCP Xây lắp Thành An 96 – Ngày 15/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 18/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/07/2018.

HAT – CTCP Thương mại bia Hà Nội – Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 15/06. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/07/2018.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NLG – CTCP Đầu tư Nam Long – Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 26.195.178 cp (tỷ lệ 13,88%) lên 27.195.178 cp (tỷ lệ 14,41%). Giao dịch thực hiện từ 7/5 đến 31/5/2018.

BMP – CTCP Nhựa Bình Minh – Tổ chức The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd đã mua 401.010 cp, nâng lượng sở hữu từ 42.352.721 cp (tỷ lệ 51,74%) lên 42.753.731 cp (tỷ lệ 52,23%). Giao dịch thực hiện từ 23-25/5/2018.

ATA – CTCP Ntaco – Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 441.280 cp (tỷ lệ 3,68%) lên 941.280 cp (tỷ lệ 7,84%). Giao dịch thực hiện từ 30/3 đến 27/4/2018.

DHG – CTCP Dược Hậu Giang – Bà Phạm Thị Việt Nga, Thành viên HĐQT, đã bán 111.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 302.737 cp xuống 191.737 cp (tỷ lệ 0,15%). Giao dịch thực hiện từ 2/5 đến 31/5/2018.

VNS – CTCP Ánh Dương Việt Nam – Tổ chức Govement Of Singapore đã bán toàn bộ 5,4 triệu cp (tỷ lệ 7,96%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 25/5/2018.

APG – CTCP Chứng khoán An Phát – Bà Đinh Thị Hồng Liên, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 208.200 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 747.920 cp (tỷ lệ 5,53%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 30/5/2018.

NED – CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc – Ông Nguyễn Văn Mạnh, Thành viên BKS, đã mua 720.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.034.160 cp (tỷ lệ 5,61%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 10/5/2018.

TDM – CTCP Nước Thủ Dầu Một – Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ kỹ thuật D&B đã bán toàn bộ 4.947.940 cp (tỷ lệ 6,09%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 24/5 đến 29/5/2018.

SCS – CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn – Ông Đoàn Ngọc Cương, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Cương sở hữu 423.600 cp (tỷ lệ 0,74%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/6 đến 29/6/2018.

WTN – CTCP Cấp thoát nước Tây Ninh – Bà Phan Thị Tuyết Lan, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 319.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 684.700 cp (tỷ lệ 6,47%) xuống 365.700 cp (tỷ lệ 3,46%). Giao dịch thực hiện ngày 26/4/2018.

KTU – CTCP Môi trường đô thị Kon Tum – UBND tỉnh Kon Tum đã bán 424.463 cp, giảm lượng sở hữu từ 787.581 cp (tỷ lệ 65,07%) xuống 363.118 cp (tỷ lệ 30%). Giao dịch thực hiện ngày 29/5/2018.

Cùng ngày ông Bùi Văn Hà, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 174.463 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 189.728 cp (tỷ lệ 15,68%) và trở thành cổ đông lớn. Ông Hoàng Văn Danh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 110.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 115.176 cp (tỷ lệ 9,52%) và trở thành cổ đông lớn. Bà Phan Thị Yến, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 140.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 170.088 cp (tỷ lệ 14,05%).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

AAA – CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát – CTCP An Phát Holdings, cổ đông lớn đăng ký mua vào hơn 31,97 triệu cổ phiếu AAA từ ngày 08/6 đến 09/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại AAA từ hơn 53,29 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 31,9% lên 85,27 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51%, qua đó trở thành công ty mẹ của AAA.

DHG – CTCP Dược Hậu Giang – Taisho Pharmaceutical, cổ đông lớn đăng ký mua vào 650.000 cổ phiếu DHG từ ngày 06/6 đến 06/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại DHG lên hơn 32,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,94%.

DIG – Tổng CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng – Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu DIG, tỷ lệ 0,84% từ ngày 06/6 đến 05/7 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Hiện tại, ông Cường chưa nắm giữa bất kỳ cổ phiếu DIG nào.

QNC – CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh – Konex Ltd, cổ đông lớn đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 5,81 triệu cổ phiếu QNS sở hữu, tỷ lệ 15,67% từ ngày 17/5 đến 28/5, nhưng kết quả đã không bán được bất kỳ cổ phiếu nào.

CCV – CTCP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam – Ông Nguyễn Văn Bằng, Ủy viên HĐQT đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Bằng sở hữu 134.537 cp (tỷ lệ 7,47%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/6 đến 29/6/2018.

G36 – Tổng công ty 36 – CTCP – Ông Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 185.821 cp. Trước giao dịch ông Giáp sở hữu 12.320.099 cp (tỷ lệ 13,16%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/6 đến 29/6/2018.