Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

GVR – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP – Quý 2/2020 doanh thu là 3.315,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 513,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 21% và 31% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 6.060,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 850 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,4% và 19,7% so với 6 tháng đầu năm 2019.

SNZ – Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp – Quý 2/2020 doanh thu là 1.195,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 411,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,7% và 87,5% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 2.273 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 681,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,2% và 71,3% so với 6 tháng đầu năm 2019.

SAB – Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn – Quý II/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 7.135 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.215,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 21,5% và giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 12.043,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.932,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 34,6% và giảm 31,5% so với 6 tháng đầu năm 2019.

VIC – Tập đoàn Vingroup – CTCP – Quý 2/2020 doanh thu là 23.207,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 848,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 40,8% và 64,5% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 38.575,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.354,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 36,8% và 60,2% so với 6 tháng đầu năm 2019.

FLC – CTCP Tập đoàn FLC – Ngày 28/7, FLC thông báo đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Lê Thành Vinh cùng ngày vì lý do cá nhân.

HBC – CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – Đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với doanh thu thuần giảm 45% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 2.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 96% còn 1,9 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, HBC đạt doanh thu thuần 5.392 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ và nhuận sau thuế đạt 7,4 tỷ đồng, giảm 96%.

TDM – CTCP Nước Thủ Dầu Một – Đã thông qua phương án phát hành 4,3 triệu cổ phiếu ESOP, thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2020.

CVT – CTCP CMC – Ngày 19/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 20/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/9/2020.

IJC – CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Ngày 28/7, HĐQT đã thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách vào 07/8/2020 và thanh toán bắt đầu từ ngày 07/9/2020.

DPR – CTCP Cao su Đồng Phú – Đã thông qua việc chào bán toàn bộ 320.000 cổ phần sở hữu tại CTCP Khu công nghiệp Hố Nai (HIZ), tương ứng tỷ lệ 4,42% theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên UpCoM.

DGC – CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Ngày 07/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 10/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/8/2020.

LCG – CTCP Licogi 16 – Đã thông qua phương án phát hành hơn 12,34 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 12%. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2020.

FCM – CTCP Khoáng sản Fecon – Ngày 06/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 ngày đăng ký cuối cùng là 07/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/9/2020.

NHA – Tổng CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị nam Hà Nội – Đã thông qua phương án phát hành hơn 6,28 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 36%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 13/8/2020.

PGS – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam – Ngày 13/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 14/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2020.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

FPT – CTCP FPT – CTCP Đầu tư và Thương mại BDM đã bán 500.000 cổ phiếu và đã mua 10.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 19/6 đến 17/7. Sau giao dịch, CTCP Đầu tư và Thương mại BDM nắm giữ 581.779 cổ phiếu, tương đương 0,1% vốn. Người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư và Thương mại BDM là bà Đỗ Thị Ngọc Mai – con gái Thành viên HĐQT FPT Đỗ Cao Bảo.

SMA – CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn – Ông Đỗ Tuấn Anh đã mua 4,6 triệu cổ phiếu, tương đương 24,4% vốn. Ngày giao dịch và trở thành cổ đông lớn là 16/7. Trước giao dịch, ông Tuấn Anh không nắm giữ cổ phiếu SMA.

OGC – Tập đoàn Đại Dương – Tổng giám đốc Lò Hồng Hiệp đã mua 1 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 3 triệu đơn vị, tương đương 1% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức thỏa thuận vào ngày 23/7.

DXG – Tập đoàn Đất Xanh – Dragon Capital đã bán 1,1 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 93,2 triệu đơn vị, tương đương 18% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% là 21/7.

TNI – Tập đoàn Thành Nam – Bà Trần Kim Phượng đã mua 700.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 3,9 triệu đơn vị, tương đương 7,4% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% là 27/7.

NDX – CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng – Cổ đông Tưởng Thành Tiến đã mua 159.060 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 435.993 đơn vị, tương đương 7,7% vốn. Ngày trở thành cổ đông lớn là 13/1.

NCP – CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV – Từ ngày 24/6 đến 23/7, Tổng Công ty Điện lực- TKV đã mua 822.100 cổ phiếu trong số hơn 6,5 triệu đơn vị đăng ký. Sau giao dịch, Tổng Công ty Điện lực- TKV nắm giữ 191,3 triệu cổ phiếu, tương đương 97,1% vốn. Ông Bùi Minh Tân, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực- TKV là Chủ tịch HĐQT Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

LGC – CTCP Đầu tư Cầu đường CII – CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nhằm nâng lượng nắm giữ lên 106 triệu đơn vị, tương đương 55% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 4/8 đến 1/9. Ông Lê Vũ Hoàng là Chủ tịch HĐQT tại 2 công ty trên.

PLP – CTCP Sản xuất và Công nghệ nhựa Pha Lê – Kế toán trưởng Phạm Xuân Trí đăng ký bán toàn bộ 1 triệu cổ phiếu, tương đương 4% vốn qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 1/8 đến 30/8.

GMD – CTCP Gemadept – Quỹ VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P đăng ký mua hơn 16,5 triệu cổ phiếu trong thời gian 4/8 đến 29/8. Phương thức là đặt lệnh trên sàn chứng khoán, giao dịch thỏa thuận hoặc giao dịch ngoài biên độ. Hiện VI Fund II sở hữu hơn 42,85 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,4% vốn. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu dự kiến nâng lên thành 20%. Phó Chủ tịch HĐQT Gemadept ông Phan Thanh Lộc và Thành viên HĐQT David Do cũng đều đang là giám đốc của VI Fund II.

MLS – CTCP Chăn nuôi – Mitraco – Từ ngày 3/8 đến 28/8, Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) đăng ký bán toàn bộ 247.900 cổ phiếu, tương đương 6,2% vốn. Ông Nguyễn Văn Nguyên, người đại diện phần vốn góp Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) là Ủy viên HĐQT Chăn nuôi – Mitraco. Trước đó từ ngày 25/6 đến 24/7, DATC đã bán 1 triệu cổ phiếu MLS.

NAV – CTCP Nam Việt – Bà Nguyễn Thị Hương Ngân, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 900.000 cổ phiếu NAV từ ngày 31/7 đến 28/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Ngân sẽ nâng sở hữu tại NAV lên hơn 2,61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 32,73%.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$