Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

SBT – CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa – Đã công bố Báo cáo tài chính quý III niên độ tài chính 2017-2018 với tổng doanh thu gấp 2,4 lần cùng kỳ đạt 2.745 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 138 tỷ đồng, tăng 65%. Lũy kế 9 tháng năm tài chính, tổng doanh thu của SBT đạt 8.230 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 486,2 tỷ đồng, tăng 72%.

CLW – CTCP Cấp nước Chợ Lớn – Ngày 21/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 22/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 02/7/2018.

IMP – CTCP Dược phẩm Imexpharm – HĐQT đã thông qua phương án phát hành hơn 6,44 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 100 -15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện trong quý II – quý III/2018.

TTF – CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành – HĐQT đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp hơn 2,35 triệu cổ phần, tương đương 26,59% sở hữu tại CTCP Nông nghiệp Trường Thành theo hình thức đấu giá trực tiếp tại Công ty.

PVD – Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí – Đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 với doanh thu thuần đạt 1,105.7 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận lỗ hơn 239 tỷ đồng.

EVE – CTCP Everpia – Ngày 09/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 10/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/5/2018.

TLH – CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên – Ngày 2/5, HĐQT đã thông qua phương án phát hành hơn 9,15 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới). Chi tiết sẽ được thông báo sau.

TDW – CTCP Cấp nước Thủ Đức – Ngày 24/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 25/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/6/2018.

DPC – CTCP Nhựa Đà Nẵng – Ngày 24/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 25/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/6/2018.

PVE – Tổng CTCP Tư vấn thiết kế Dầu khí – Ngày 09/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 10/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/6/2018

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CMG – CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC – CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Thành Nam, Thành viên Ban kiểm soát đã bán thoái vốn toàn bộ 850.000 cổ phiếu CMG từ ngày 28/3 đến 26/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VIX – CTCP Chứng khoán IB – Quỹ ngoại Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 250.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 7.597.120 cp (tỷ lệ 10,32%) xuống 7.347.120 cp (tỷ lệ 9,98%). Giao dịch thực hiện ngày 24/4/2018.

SHS – CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội – Quỹ ngoại Pyn Elite Fud (Non – Ucits) đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 5.972.500 cp (tỷ lệ 5,97%) lên 6.472.500 cp (tỷ lệ 6,47%). Giao dịch thực hiện ngày 24/4/2018.

CVT – CTCP Tập đoàn công nghệ CMC – CTCP Quản lý đầu tư chứng khoán An Bình đã bán toàn bộ 850.000 cp đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 28/3 đến 26/4/2018.

VIG – CTCP Chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam – Bà Lê Thị Ngọc Hà, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 2.537.900 cp (tỷ lệ 7,44%) xuống 1.037.900 cp (tỷ lệ 3,04%). Giao dịch thực hiện ngày 24/4/2018.

DSC – CTCP Chứng khoán Đà Nẵng – CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng đã bán 332.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 600.000 cp (tỷ lệ 10%). Giao dịch thực hiện từ 3/4 đến 26/4/2018.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NLG – CTCP Đầu tư Nam Long – Ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch, đăng ký mua 250.000 cp. Trước giao dịch ông Phong sở hữu 8.608.409 cp (tỷ lệ 5,48%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/5 đến 1/6/2018.

Còn ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, cũng đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Quang sở hữu 26.195.178 cp (tỷ lệ 13,88%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/5 đến 5/6/2018.

LBM – CTCP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng – Ông Trần Hùng Phương, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 160.000 cp trong tổng số 660.130 cp (tỷ lệ 7,76%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/5 đến 2/6/2018.

PDC – CTCP Du lịch dầu khí Phương Đông – Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương đăng ký bán toàn bộ 1.630.600 cp (tỷ lệ 10,87%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/5 đến 31/5/2018.

DIG – Tổng CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng – Bà Nguyễn thị Thanh Huyền, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch bà Huyền sở hữu 739.671 cp (tỷ lệ 0,31%). Giao dịch thực hiện từ 8/5 đến 6/6/2018.

POM – CTCP Thép Pomina – Bà Nguyễn Thị Lan, chị gái Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 118.809 cp. Trước giao dịch bà Lan sở hữu 2.505.585 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/5 đến 2/6/2018.

Cùng thời gian bà Nguyễn Bạch Trường Chinh, Thành viên BKS, cháu ông Đỗ Xuân Chiểu – Chủ tịch công ty – đăng ký mua 2.482.868 cp. Trước giao dịch bà Trường Chinh không sở hữu cổ phiếu nào. Ông Đỗ Duy Hiếu, cháu Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 265.775 cp. Trước giao dịch ông Hiếu không sở hữu cổ phiếu nào.

Ông Đỗ Hoàng Sơn, cháu Chủ tịch HĐQT, cũng đăng ký mua 808.086 cp. Trước giao dịch ông Sơn không sở hữu cổ phiếu nào. Bà Đỗ Thị Nguyệt, chị gái Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 2.416.088 cp. Trước giao dịch bà Nguyệt không sở hữu cổ phiếu nào.