Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

VHC – CTCP Vĩnh Hoàn – Quý IV/2018 doanh thu đạt 2.754 tỷ đồng, tăng 32,26% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế hơn 416 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2018, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn đạt 9.458,77 tỷ đồng, tăng 15,74% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế hơn 1.452 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2017. Đây cũng là mức lãi kỷ lục của Vĩnh Hoàn từ trước đến nay. EPS cả năm ghi nhận 15.858 đồng.

STK – CTCP Sợi Thế Kỷ – Dự trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu thuần gần 2.603 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 212 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 200 tỷ đồng; lần lượt cao hơn 8%, 6%, 11% so với kết quả kinh doanh năm 2018.

QNS – CTCP Đường Quảng Ngãi – Quý 4/2018 doanh thu QNS đạt 1.894,46 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

OPC – CTCP Dược Phẩm OPC – Năm 2018 ghi nhận lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt tăng 15% và 17% so với năm trước, đạt gần 131 tỷ đồng và hơn 102 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt hơn 99 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017

VCG – CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Đã thông qua việc chi trả cổ tức và đưa tờ trình loại bỏ ngành nghề kinh doanh hạn chế sở hữu của khối ngoại vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 15/2 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng đối với cổ đông của VCG để chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 10%, tương đương tổng số tiền 441,7 tỷ đồng. Thời gian chi trả dự kiến tại ngày 27/2.

VIT – CTCP Viglacera Tiên Sơn – Có kết quả kinh doanh của quý 4/2018 đạt kết quả ấn tượng hơn so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần tăng 38% khi báo 409 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 25 tỷ đồng.

RAL – CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông – Đã công bố báo cáo tài chính năm 2018, với doanh thu tiêu thụ đạt 3.621 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2017 và lợi nhuận đạt 258 tỷ đồng, tăng 25% so với kế hoạch.

TPC – CTCP Nhựa Tân Đại Hưng – Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 với doanh thu hơn 680,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 30,1 tỷ đồng. Nưm 2019, TPC đặt mục tiêu doanh thu bao bì 627,2 tỷ đồng và 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cổ tức theo tỷ lệ 10%.

VHC – CTCP Vĩnh Hoàn – Đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2018 với doanh thu thuần tăng 27% lên 2.754 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 416 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi cùng kỳ 2017. Lũy kế cả năm 2018, doanh thu thuần của VHC tăng 14% đạt 9.323 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.452 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2017.

HMC – CTCP Kim khí TP.HCM – VN Steel – Ngày 31/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 01/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/2/2019.

MCG – CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam – Ngày 28/1, HĐQT đã có nghị quyết thống nhất thoái toàn bộ hơn 1,67 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Thủy điện Thác Xăng.

NTL – CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm – Đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 với doanh thu thuần 440,7 tỷ đồng, gấp 7,8 lần cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 65 tỷ đồng, tăng 112%. Lũy kế cả năm 2018, NTL đạt doanh thu thuần 747 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 104,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 147% và 13% so với năm trước.

VC6 – CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons – Đã thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%. Thanh toán bắt đầu từ ngày 10/5/2019.

DBC – CTCP Tập đoàn Dabaco – Đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 với doanh thu thuần 1.826,6 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 113,6 tỷ đồng, tăng 77,5%. Lũy kế cả năm 2018, DBC ghi nhận doanh thu thuần 6.982 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế 360,2 tỷ đồng, tăng 80%.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HTV – CTCP Vận tải Hà Tiên – Ông Nguyễn Tuấn Anh, cổ đông đã mua vào hơn 1,08 triệu cổ phiếu HTV trong ngày 25/1. Sau giao dịch, ông Tuấn Anh đã nâng sở hữu tại HTV từ hơn 654.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4,99% lên 1,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,28%, qua đó trở thành cổ đông lớn của HTV.

BWE – CTCP Nước – Môi trường Bình Dương – Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Trí – Thành viên HĐQT đã bán thoái vốn toàn bộ 2,85 triệu cổ phiếu BWE sở hữu. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 22/1 đến 25/1 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

CC1 – Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – Ông Lê Thành – Ủy viên HĐQT đã thoái thành công 14.076.800 cp, tương ứng 12,82% vốn tại CC1 trong ngày 23/01. Theo đó, sau giao dịch, vị này đã thu về hơn 205 tỷ đồng.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

FDT – CTCP Fiditour – Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán thoái vốn toàn bộ ơn 618.000 cổ phiếu FDT sở hữu, tỷ lệ 20,24%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 29/1 đến 27/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Cùng thời gian và phương thức giao dịch, còn Ủy viên HĐQT của FDT cũng đăng ký bán thoái vốn tổng cộng hơn 452.000 cổ phiếu FDT.

Đăng kí tham gia tại: http://bit.ly/2L11cUd