Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

DPM – Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Năm 2018, trên cơ sở dự báo ngành phân bón tiếp thục đối mặ nhiều thách thức, DPM đề ra kế hoạch tổng sản lượng sản xuất ure đạt 800.000 tấn, trong đó tiêu thụ dự kiến 820.000 tấn, sản lượng NPK đạt 170.000 tấn, tiêu thụ dự kiến 150.000 tấn, sản lượng UFC 85 đạt 13.500 tấn, sản lượng NH3 đạt 55.500 tấn, còn lại là phân bón khác và hóa chất. Theo đó, DPM đề ra các chỉ tiêu tài chính chủ yếu với doanh thu dự kiến 8.577 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,8% so với 2017, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế 371 tỷ đồng, giảm 47% so với năm 2017. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến 1.571 tỷ đồng.

NVL – CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc NoVa – Novaland – Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu dự kiến 21.780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 87% và 55% so với thực hiện năm 2017. Cơ sở để NVL đạt kế hoạch, theo Phan Lê Hoà, Giám đốc khối kế toán, năm 2018, NVL dự kiến bàn giao 11 dự án với 6.500 sản phẩm. Các dự án này đều đạt tỷ lệ bán hàng từ 90-99%.

DIG – Tổng CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng – Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu hợp nhất 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng, cổ tức công ty mẹ từ 10-15%. Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua việc phát hành 14,29 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2017, tỷ lệ 6%, thời gian thực hiện trong quý II – III/2018. Bên cạnh đó là chào bán hơn 47,6 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện 1:1,02, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

KDH – CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền – Năm 2017, doanh thu thuần KDH đạt 3,054.8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh 35% tương đương 502.2 tỷ đồng. Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng trong năm 2018.

ITC – CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Intresco – Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu dự kiến đạt gần 674 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 76 tỷ đồng.

TLH – CTCP Thép Tiến Lên – Doanh thu quý 1 đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí giá vốn tăng cao đến 46% nên lợi nhuận sau thuế thu về còn 101,3 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ.

LM8 – CTCP Lilama 18 – Ngày 08/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 09/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/5/2018.

CEE – CTCP Xây dựng hạ tầng CII – Đã thông qua phương án mua 2 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 09/5 đến 07/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nguyên tắc xác định giá bằng giá bình quân 30 phiên gần nhất trước ngày thực hiện giao dịch, nhưng giá không vượt quá 120% của giá bình quân 30 phiên đã được xác định trước đó.

VSC – CTCP Container Việt Nam – Ngày 08/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 09/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 23/5/2018.

HMC – CTCP Kim khí TP.HCM – VNsteel – Ngày 14/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 15/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/5/2018.

HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai – Ngày 26/4, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo kể từ ngày 07/5/2018. Nguyên nhân do, công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2017.

DGW – CTCP Thế Giới Số – Ngày 14/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 15/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/5/2018.

CLC – CTCP Cát Lợi – Ngày 26/4, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, ngày chốt danh sách cổ đông là 10/5, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/5/2018.

HAD – CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương – Ngày 17/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 18/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/6/2018.

SDG – CTCP Sadico Cần Thơ – Ngày 03/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 04/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/5/2018.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TDG – CTCP Dầu khí Thái Dương – Ông Võ Anh Thái, Chủ tịch HĐQT đã bán ra 1 triệu cổ phiếu TDG từ ngày 19/4 đến 24/4 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Thái đã giảm sở hữu tại TDG xuống còn hơn 1,27 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,9%.

MBB – Ngân hàng TMCP Quân đội – Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC, cổ đông đã bán ra hơn 256.000 cổ phiếu MBB từ ngày 28/3 đến 20/4 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, SCIC đã giảm sở hữu tại MBB xuống còn gần 1,4 triệu cổ phiếu.

SKG – CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang – Bà Quách Hồng, Thành viên HĐTQ đã bán ra 2,3 triệu cổ phiếu SKG trong ngày 23/4 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, bà Hồng đã giảm sở hữu tại SKG xuống còn hơn 987.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,06%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SHA – CTCP Sơn Hà Sài Gòn – Công ty TNHH MTV Tổng hợp Lê Gia, tổ chức có liên quan đến ông Lê Hoàng Hà, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua vào 1,12 triệu cổ phiếu SHA từ ngày 03/5 đến 01/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, tổ chức nêu trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SHA nào.