Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

CTD – CTCP Xây dựng Coteccons – Dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 27.200 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,17% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm hơn 15% ở mức 1.400 tỷ đồng. Cổ tức theo tỷ lệ 30%.

PHR – CTCP Cao su Phước Hòa – Ngày 23/5, HĐQT đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 23%, thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 6/2018.

VGC – Tổng công ty Viglacera – Quý II/2018, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 2.233 tỷ đồng, tăng 35% so với quý I; theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 4.062 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch năm.

HDG – CTCP Tập đoàn Hà Đô – Dự kiến phát hành hơn 18,98 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, trong đó 11,39 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 100 -15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Còn lại, 7,59 triệu cổ phiếu chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện trong năm 2018.

TDH – CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức – Ngày 07/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 08/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/6/2018.

MSN – CTCP Tập đoàn Masan – Ước kết quả kinh doanh quý II/2018 với tổng doanh thu 9.454 tỷ đồng, trong đó, doanh thu từ Masan Consumer và Masan Resourse lần lượt 4.060 tỷ đồng và 1.895 tỷ đồng, Masan Nutri-Science 3.500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 679 tỷ đồng tăng 211% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm, MSN ước doanh thu 17.728 tỷ đồng, giảm 2%, lợi nhuận tăng 229% lên 1.495 tỷ đồng. Mới nhất, MSN đã thông báo phát hành hơn 5,78 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện trong tháng 6 hoặc 7/2018.

VRE – CTCP Vincom Retail – Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo đưa cổ phiếu ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ. Nguyen nhân do VRE đã có thời gian niêm yết đủ 6 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên (6/11/2017).

GMX – CTCP Gạch ngói xây dựng Mỹ Xuân – Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đọt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Theo đó, cổ tức sẽ được được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/06/2018.

PJC – CTCP Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội – Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/06/2018.

SDN – CTCP Sơn Đồng Nai – Ngày 04/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 05/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 17%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/06/2018.

TSB – CTCP Ắc quy Tia sáng – Ngày 08/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 11/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/06/2018.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MBB – Ngân hàng TMCP Quân Đội – Công ty TNHH MTV Trực thăng Miền Bắc đã bán 1,3 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 14.060.025 cp xuống 12.760.025 cp. Giao dịch thực hiện từ 24/4 đến 27/4/2018 theo phương thức thỏa thuận.

APC – CTCP Chiếu xạ An Phú – Ông Đào Ngọc Quốc, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 422.660 cp, giảm lượng sở hữu từ 1 triệu cp (tỷ lệ 8,47%) xuống 577.340 cp (tỷ lệ 4,89%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/5/2018.

Cùng ngày quỹ ngoại Torus Capital Investments Pte., Ltd đã mua 422.660 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 835.000 cp (tỷ lệ 7,07%) và trở thành cổ đông lớn.

TCD – CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải – Tổ chức Mirea Asset Daewoo Co., Ltd đã mua 1.721.702 cp, nâng lượng sở hữu từ 28916 cp lên 1.750.618 cp (tỷ lệ 5,08%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 16/5/2018.

MCP – CTCP In và Bao bì Mỹ Châu – Bà Phạm Bích Ngà, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.417.000 cp (tỷ lệ 9,41%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Ngà không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 21/5/2018.

BCG – CTCP Bamboo Capital – Mirae Asset Daewoo Co Ltd, cổ đông lớn đã mua vào hơn 10,26 triệu cổ phiếu BCG trong ngày 16/5. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại BCG từ hơn 5,37 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,97% lên hơn 15,63 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,47%, qua đó trở thành cổ đông lớn của BCG.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VDI – CTCP Dược phẩm Trung Ương Vidipha – Ông Dương Minh Liễu, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 165.320 cp. Trước giao dịch ông Liễu sở hữu 55.909 cp (tỷ lệ 0,437%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/5 đến 10/6/2018.

TDM – CTCP Nước Thủ Dầu Một – Cong ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ kỹ thuật D&B đăng ký bán toàn bộ 4947.940 cp (tỷ lệ 6,09%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/5 đến 21/6/2018.

VCW – CTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà – CTCP Cơ điện lạnh (REE) đăng ký mua 600.000 cp. Trước giao dịch REE sở hữu 17.340.000 cp (tỷ lệ 34,68%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/5 đến 22/6/2018.

TOT – CTCP Vận tải Transimex – Ông Bùi Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 133.380 cp (tỷ lệ 2,43%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/5 đến 22/6/2018.