Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

TNG – CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – Trong tháng 4/2019, doanh thu của Công ty đạt 295,7 tỷ đồng, tăng 32,7% so với tháng 4/2018. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện 0,8% so với cùng kỳ, đạt 17,9%, TNG thu về 12,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 41% so với tháng 4/2018. Lũy kế 4 tháng đầu năm, Công ty đã đạt 1.102,5 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng, tăng 33,9% và 63% so với cùng kỳ 2018.

TS4 – Công ty cổ phần Thủy sản số 4 – Đã có văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý I/2019 so với quý I/2018. Cụ thể, quý I/2019, TS4 lãi hơn 2,66 tỷ đồng, tăng hơn 1,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tỷ lệ tăng 72%. Trước đó, quý I/2018, TS4 chỉ lãi hơn 1,55 tỷ đồng.

TPB – Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Đã thông qua phương án mua lại 24 triệu cổ phiếu làm quỹ, tương đương 2,8%/vốn điều lệ. Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến sau ngày 10/6/2019.

HLG – CTCP Tập đoàn Hoàng Long – Ngày 20/5, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 27/5/2019. Nguyên nhân do, HLG tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường, sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo trước đó.

YEG – CTCP Tập đoàn Yeah1 – Ngày 21/5, HĐQT đã thông qua phương án mua tối đa không quá 2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Giá (khoảng giá) mua Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

HAP – CTCP Tập đoàn Hapaco – Ngày 29/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 30/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 01/7/2019.

BSI – CTCP Chứng khoán ngân hàng BIDV – Ngày 27/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 28/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/6/2019.

HAS – CTCP Hacisco – Ngày 20/5, HĐQT đã thông qua nghị quyết trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, tổng số tiền chi trả dự kiến là 4,68 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong tháng 6 – tháng 7/2019.

CMX – CTCP Camimex Group – Đã thông qua việc góp vốn 49 tỷ đồng, thành lập CTCP Camimex Foods, tương đương 98,8%/vốn điều lệ công ty mới.

VSC – CTCP Container Việt Nam – Ngày 03/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 04/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ 20/6/2019 và cổ tức bằng cổ phiếu được trả theo tỷ lệ 10%, tương đương VSC phát hành thêm hơn 5,01 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

CSC – CTCP Tập đoàn Cotana – Ngày 03/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 04/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/6/2019.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SIC – CTCP ANI – CTCP ANZA, cổ đông lớn đã mua vào hơn 1,28 triệu cổ phiếu SIC trong ngày 15/5. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại SIC từ hơn 7,23 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 30,13% lên 8,51 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 35,49%.

NCB – Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT đã mua được 10.6 triệu quyền mua, bà Tạ Thị Tú Trinh là chị của ông Dũng cũng mua được gần 4.7 triệu quyền mua như đã đăng ký trước đó.

Đồng thời, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của NCB – ông Phạm Thế Hiệp cũng mua thành công hơn 3.2 triệu quyền mua. Sau khi mua quyền mua thành công, Chủ tịch Dũng nắm giữ gần 6.6 triệu cp NVB, bà Trinh nắm gần 2.9 triệu cp NVB và ông Hiệp sẽ sở hữu gần 2 triệu cp NVB.

DIH – CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An – Ngày 07/05/2019, ông Vũ Lã Mạnh Hào đã mua vào 541.510 cp, qua đó nâng cổ phần nắm giữ lên 557.335 cp, tương ứng 9,43% tỷ lệ sở hữu DIH. Ông Hào đã chi ra xấp xỉ 9,5 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ này.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

STB – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CTCP Chứng khoán Liên Việt, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Huynh – Thành viên HĐQT đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu STB từ ngày 27/5 đến 25/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, tổ chức trên sẽ nâng sở hữu tại STB lên hơn 2,45 triệu cổ phiếu.

MPT – CTCP Tập đoàn Trường Tiền – Ông Vũ Hoài Vũ, Tổng giám đốc đăng ký mua 808.000 cổ phiếu MPT từ ngày 23/5 đến 21/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Vũ chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu MPT nào.