Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

DBC – CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam – Công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu là 2.218,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 401,4 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 38,6% và 5.252% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 4.605 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 750,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 39,9% và 2.617,8% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành 164% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

CTD – CTCP Xây dựng Coteccons – Công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu là 3.971,5 tỷ đồng, giảm 31,4%, trong khi lợi nhuận sau thuế là 158,4 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng bởi tháng Tết và thực hiện giãn cách xã hội, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 7.525 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 281,9 tỷ đồng.

RAL – CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông – Công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu là 929,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 62,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,8% và 41,7% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận 2.036,2 tỷ đồng doanh thu và 138,3 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt tăng trưởng 12,9% và 43,5% so với 6 tháng đầu năm 2019.

LIX – CTCP Bột Giặt LIX – Công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu là 689,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 47,96 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 10,6% và 6,3% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.569,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 112 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 31,3% và 34% so với 6 tháng đầu năm 2019.

AST – CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco – Ngày 30/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 31/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/8/2020.

DGW – CTCP Thế Giới Số – Đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2020 với doanh thu thuần đạt 2.583 tỷ đồng, tăng 29% và lợi nhuận sau thuế hơn 48 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, DGW đạt doanh thu thuần 4.894 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 93 tỷ đồng, tăng lần lượt 45% và 55% so với cùng kỳ.

DPG – CTCP Đạt Phương – Đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với doanh thu thuần 496 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế 27,1 tỷ đồng, tăng 215%. Lũy kế 6 tháng, DPG đạt gần 967 tỷ đồng doanh thu, tăng 94% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 71,2 tỷ đồng, tăng hơn 130%.

HPG – CTCP Tập đoàn Hòa Phát – Ngày 29/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 30/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 07/8/2020. Cổ tức bằng cổ phiếu được trả theo tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới).

VIS – CTCP Thép Việt – Ý – Ngày 17/7, HĐQT đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Hiroshi Kunimaru, đồng thời, bầu ông Yoichi Hoshino giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế cùng ngày.

LHG – CTCP Long Hậu – Ngày 30/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 31/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 19%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/8/2020.

GSP – CTCP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế – Ngày 23/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 24/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/8/2020.

DVP – CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ – Ngày 05/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 06/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/8/2020.

LDP – CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar – Đã thông qua ngày 30/7/2020 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 100:71 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 100 quyền sẽ được mua thêm 71 cổ phiếu mới).

SHS – CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Ngày 22/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 23/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/8/2020.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HDB – Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh – CTCP Sovico đã mua thành công gần 2,6 triệu cổ phiếu HDB của HDBank. Giao dịch này góp phần hoàn tất kế hoạch mua 10 triệu cổ phiếu như đã đăng ký. Các giao dịch được thực hiện theo cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Với việc mua đủ khối lượng 10 triệu cổ phiếu đăng ký, Sovico đã tăng tỷ lệ sở hữu từ 13,34% lên 14,36% vốn tại HDBank.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HAH – CTCP Vận tải và Xếp dở Hải An – CTCP Cánh Đồng Xanh, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Trần Quang Tiến – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HAH từ ngày 23/7 đến 21/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại HAH lên 2,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,12%.

DAH – CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á – Ông Nguyễn Văn Thảo, Phó tổng giám đốc đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu DAH từ ngày 23/7 đến 21/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thảo sẽ nâng sở hữu tại DAH lên 3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,77%.

OPC – Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC – Bà Lê Thị Thúy Anh – Phó TGĐ, Giám đốc Xưởng sản xuất đăng ký bán 40.000 cp nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Trước giao dịch bà Anh đang nắm giữ 79.500 chiếm tỷ lệ 2,99 %. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 24 /07 /2020 đến ngày 21 / 08/2020.

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$