Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

BVH – Tập đoàn Bảo Việt – Dự kiến trình kế hoạch kinh doanh 2019 tới Đại hội cổ đông thường niên với chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất tăng 4,2% lên 43.608 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 1.225 tỷ đồng, tăng 5,3%. Bên cạnh đó, BVH dự kiến chào bán 41,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ dưới 100 nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ.

APC – CTCP Chiếu xạ An Phú – Đã thông qua việc vay vốn 373 tỷ đồng tại MBbank – Chi nhánh An Phú, để thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy chiếu xạ tại Bắc Ninh.

VGC – Tổng công ty cổ phần Viglacera – HĐQT VGC dự trình kế hoạch kinh doanh 2019 với tổng doanh thu hợp nhất 9.300 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 5% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 950 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 650 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 11% và 7% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến theo tỷ lệ 10,5%/Vốn điều lệ.

VPH – CTCP Vạn Phát Hưng – Ngày 25/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 26/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/7/2019. Cổ tức bằng cổ phiếu được trả theo tỷ lệ 100 -10, tương đương VPH sẽ phát hành thêm hơn 8,66 triệu cổ phiếu mới.

LCG – CTCP Licogi 16 – Đã quyết định thống nhất mua thêm phần vốn góp để tăng tỷ lệ nắm giữ tại CTCP Đầu tư Năng lượng tái tạo Licogi 16; CTCP Đầu tư Năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai và CTCP Đầu tư Năng lượng tái tạo Licogi 16 Ninh Thuận lên trên 90% vốn điều lệ tại mỗi công ty.

NVL – CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova – Novaland – Đã quyết định góp thêm 200 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Đại ốc Nova Saigon Royal. Như vậy, Novaland đã góp hơn 527 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,9% vốn công ty Nova Saigon Royal.

DAT – CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản – Ngày 24/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 25/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5%, tương đương DAT sẽ phát hành thêm hơn 2,19 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

DHG – CTCP Dược Hậu Giang – Ngày 02/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 03/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/7/2019.

VNR – Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam – Ngày 27/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 28/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/7/2019.

FCN – Công ty cổ phần FECON – Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã chuyển quyền sở hữu gần 2,5 triệu cổ phiếu FCN từ nhà đầu tư trong nước cho Công ty cổ phần Raito Kogyo của Nhật Bản.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

AMV – CTCP Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ – Bà Đặng Thị Nương, Chủ tịch HĐQT đã mua bất thành 3 triệu cổ phiếu AMV đăng ký mua từ ngày 17/5 đến 14/6. Như vậy, hiện tại bà Nương vẫn chỉ đang nắm giữ hơn 2,48 triệu cổ phiếu AMV, tỷ lệ 9,18%.

LMH – CTCP Landmark Holding – Cổ đông Nguyễn Hoàng Duy đã bán 323.130 cổ phiếu trong thời gian 13-14/6. Sau giao dịch, ông Duy giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,2% xuống 4,82% ứng với 1,12 triệu cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn.

BHA – CTCP Thủy điện Bắc Hà – CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Liên Minh Việt Nam đã bán 300.000 cổ phiếu vào ngày 13/6 và hiện không nắm giữ cổ phần nào.

VTH – CTCP Dây cáp điện Việt Thái – Cổ đông Đặng Văn Trường đã mua 275.000 cổ phiếu vào ngày 28/5. Qua đó, ông Trường tăng tỷ lệ sở hữu từ 3,2% lên 8,7% ứng với 435.000 cổ phiếu và chính thức trở thành cổ đông lớn.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

APG – CTCP Chứng khoán An Phát – Ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu APG từ ngày 26/6 đến 15/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hưng sẽ nâng sở hữu tại APG lên hơn 1,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,11%.

VNT – CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương – CTCP VNT Holdings, cổ đông lớn đăng ký mua vào 4,75 triệu cổ phiếu VNT từ ngày 21/6 đến 18/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 1,35 triệu cổ phiếu VNT, tỷ lệ 11,38%.

ELC – CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông – Bà Phùng Thị Thịnh, mẹ thành viên HĐQT Nguyễn Mạnh Hải đăng ký bán 27.100 cổ phiếu để đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân từ 25/6 đến 22/7. Hiện bà Thịnh sở hữu 180.513 cổ phiếu.