Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

MPC – CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú – ĐHCĐ bất thường năm 2019 đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018. Minh Phú sẽ trích lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018 để trả cổ tức 50% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện trong quý I/2019. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2019 dự kiến đạt 2.300 tỷ đồng.

PJC – CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội – Ngày 12/3 tới sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018. Petajico Hà Nội sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 29%, tức 1 cổ phiếu được nhận 2.900 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 11/3, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 20/3.

VC1 – CTCP Xây dựng Số 1 – Sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế vượt lần lượt tăng 41% và 20% so với thực hiện năm 2018, đạt 710 tỷ đồng và 19 tỷ đồng.

HRC – CTCP Cao su Hòa Bình – Đã thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh quý I/2019 với tổng doanh thu 10,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 0,4 tỷ đồng.

AGF – CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang – Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng.

SRF – CTCP Kỹ Nghệ Lạnh – Ngày 22/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng vào 25/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/3/2019.

NSC – CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Ngày 07/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 08/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/3/2019.

CCI – CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi – Ngày 27/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng vào 28/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/4/2019.

NNC – CTCP Đá Núi Nhỏ – Ngày 27/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng vào 28/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/3/2019.

DNC – CTCP Điện lắp máy Hải Phòng – Ngày 05/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng vào 06/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/3/2019.

DIG – Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Ngày 1/3 tới đây, DIC Corp sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Theo phương án phát hành đã được phê duyệt, DIG dự kiến sẽ phát hành 47,64 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 13.000 đồng/CP. Tỷ lệ thực hiện là 1:0,188, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền, mỗi quyền mua sẽ được mua 0,188 cổ phiếu phát hành thêm.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MSN – CTCP Tập đoàn Masan – Arnolis Investment Pte.Ltd – Quỹ đầu tư thuộc Chính phủ Singapore đã mua vào gần 14 triệu cổ phiếu vào ngày 14/2. Giao dịch thành công giúp Arnolis Investment tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,47% lên 5,67% vốn và chính thức trở thành cổ đông lớn nắm giữ 65,9 triệu cổ phiếu.

L62 – CTCP Lilama 69-2 – Tổng CTCP Lắp máy Việt nam, cổ đông lớn đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 3,73 triệu cổ phiếu L62 sở hữu, tỷ lệ 44,96% trong ngày 14/2.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

L10 – CTCP Lilama 10 – Tổng CTCP Lắp máy Việt nam, công ty mẹ đăng ký bán ra hơn 1,48 triệu cổ phiếu L10 trong ngày 26/2 theo phương thức bán đấu giá thông qua sàn HNX. Dự kiến giao dịch thành công, Tổng CTCP Lắp máy Việt nam sẽ giảm sở hữu tại L10 từ hơn 5,04 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51,05% xuống còn 3,56 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 36%.

Liên quan đến L10, ông Đặng Văn Long, Tổng giám đốc L10 đăng ký mua 700.000 cổ phiếu L10 trong đợt đấu giá nêu trên. Hiện tại, ông Long đang nắm giữ hơn 114.000 cổ phiếu L10, tỷ lệ 1,15%.

LM8 – CTCP Lilama 18 – Tổng CTCP Lắp máy Việt nam, công ty mẹ đăng ký bán hơn 1,4 triệu cổ phiếu LM8 theo phương thức đấu giá trên sàn HNX vào ngày 26/2. Dự kiến giao dịch thành công, Tổng CTCP Lắp máy Việt nam sẽ giảm sở hữu tại LM8 từ hơn 4,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51% xuống còn 3,37 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 36%.

DNM – Tổng CTCP Y tế Danameco – Ông Võ Anh Đức, Phó tổng giám đốc đăng ký mua vào hơn 982.000 cổ phiếu DNM từ ngày 22/2 đến 19/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Đức chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu DNM nào.

Ngược lại, một số lãnh đạo, cũng như người có liên quan tại DNM đăng ký bán tổng cộng khoảng gần 800.000 cổ phiếu DNM từ ngày 22/2 đến 19/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VGC – Tổng công ty Viglacera – CTCP – Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc Viglacera đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VGC bằng hình thức khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ 21/2 đến 21/3/2019. Nếu giao dịch thành công, ông Tuấn nâng sở hữu tại VGC từ 708.000 cổ phiếu lên gần 1,71 triệu cổ phiếu.

Đăng kí tham gia tại  ĐÂY