Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

KDH – Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền – Sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 10%. KDH cũng có tờ trình thông qua phương án phát hành trả cổ tức tỷ lệ 10%, trong đó 5% trả bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.

PGD – CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam – Đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, trong đó quyết định tăng tỷ lệ cổ tức năm 2017 từ 15% lên 30%. Đại hội cũng thông qua kế hoạch năm 2018 với doanh thu và lãi sau thuế dự kiến đạt lần lượt đạt 7.087 tỷ đồng và 180 tỷ đồng.

CNG – CTCP CNG Việt Nam – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 với tổng doanh thu dự kiến 1.396 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 94,3 tỷ đồng.

CAV – CTCP Dâp cáp điện Việt Nam – Đại hội cổ đông thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 8.209 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 455 tỷ đồng, cổ tức 35% bằng tiền mặt.

HID – CTCP Halcom Việt Nam – Đã thông qua phương án phát hành 24,5 triệu cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý I và quý II/2018. Cùng với đó là chào bán 22,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 cũng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

NNC – CTCP Đá Núi Nhỏ – Ngày 03/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại của các năm và từ quỹ đầu tư và phát triển chuyển sang. Theo đó, cổ tức và các khoản trên được trả theo tỷ lệ 70% (20% cổ tức còn lại của các năm và 50% cổ tức chi từ nguồn quỹ đầu tư phát triển chuyển sang), thanh toán bắt đầu từ ngày 20/5/2018.

FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta – Ngày 26/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 27/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/5/2018.

NSC – CTCP Giống cây trồng Trung ương – Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lần lượt 1.625 tỷ đồng và 217 tỷ đồng, tăng 3-7% so với thực hiện năm trước. Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua phương án trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu, qua đó, tăng vốn điều lệ từ 153 tỷ đồng lên gần 175,9 tỷ đồng,

PPC – CTCP Nhiệt điện Phả Lại – Ngày 23/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 24/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/5/2018.

S4A – CTCP Thủy điện Sê San 4 – Ngày 27/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2017 và đợt 1 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 02/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 11% (đơt 3 năm 2017 là 6%, đợt 1 năm 2018 là 5%), thanh toán bắt đầu từ ngày 15/5/2018.

SDG – CTCP Sadico Cần Thơ – Ngày 03/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 04/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/5/2018.

CLM – CTCP Xuất nhập khẩu Than Vinacomin – Ngày 04/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 07/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/5/2018.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

LPB – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Ông Nguyễn Đức Ứng, Ủy viên HĐQT, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 398.150 cp (tỷ lệ 0,05%). Giao dịch thực hiện từ 16/3 đến 13/4/2018.

SDG – CTCP Sadico Cần Thơ – Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trấn Giang đã mua 961.400 cp (tỷ lệ 14,79%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty Trấn Giang không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 9/4/2018.

MHL – CTCP Minh Hữu Liên – Ông Trần Tuấn Minh, Chủ tịch HĐQT, đã mua 350.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.258.292 cp (tỷ lệ 23,79%). Giao dịch thực hiện từ 26/3 đến 16/4/2018.

NSC – CTCP Giống cây trồng Trung Ương – CTCP PAN Farm đã mua 771.104 cp trong tổng số 800.000 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu từ 11.471.250 cp (tỷ lệ 75,06%) lên 12.242.354 cp (tỷ lệ 80,1%). Giao dịch thực hiện từ 19/3 đến 18/4/2018.

CIG – CTCP COMA 18 – Ông Trần Đức Huế, anh trai ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 2.150.400 cp (tỷ lệ 6,82%) đang sở hữu và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 16/4/2018.

EBS – CTCP Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội – Bà Ngô Phương Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 285.200 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.278.800 cp (tỷ lệ 22,87%). Giao dịch thực hiện ngày 12/4/2018.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VIS – CTCP Thép Việt – Ý – CTCP Thương mại Thái Hưng, công ty mẹ đăng ký mua vào hơn 2,33 triệu cổ phiếu VIS từ ngày 24/4 đến 18/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, Thái Hưng sẽ nâng sở hữu tại VIS lên gần 48 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 65%.

POM – CTCP Thép Pomina – Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt, Công ty mẹ đăng ký bán ra 18 triệu cổ phiếu POM từ ngày 20/4 đến 19/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, Thương mại và Sản xuất Thép Việt sẽ giảm sở hữu tại POM từ hơn 117,73 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 63,19% xuống còn hơn 99,77 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 53,52%.

SKG – CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang – Bà Quách Hồng, Thành viên HĐQT đăng ký bán ra 2,3 triệu cổ phiếu SKG từ ngày 23/4 đến 22/5 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, bà Hồng sẽ giảm sở hữu tại SKG từ hơn 3,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,85% xuống còn hơn 987.000 cổ phiếu.