Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 695 tỷ đồng hoàn toàn đến từ sản xuất kinh doanh thông thường.

VNE – Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam – Đề ra kế hoạch doanh thu hơn 1,213 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 37 tỷ đồng cho năm 2019, Công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 5%.

PLX – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Ngày 14/5, HĐQT đã thông qua quyết định phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền năm 2018 theo tỷ lệ 26% dự kiến vào 31/5/2019, và thanh toán bắt đầu từ 23/7/2019.

VNS – CTCP Ánh Dương Việt Nam – Ngày 23/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 24/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/6/2019.

TNC – CTCP Cao su Thống Nhất – Ngày 31/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 03/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/6/2019.

NLG – CTCP Đầu tư Nam Long – Thông báo mua 10 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 27/5 đến 26/6 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Nguyên tắc xác định giá và khối lượng đặt mua theo quy định của pháp luật.

NSC – CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Trung ương – Đã thông qua việc phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, mệnh giá bằng giá phát hành là 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 01 năm, lãi suất 9%/năm.

NTL – CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm – Ngày 21/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 22/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/6/2019.

LSS – CTCP Mía đường Lam Sơn – Ngày 29/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 – 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 30/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 07/6/2019.

EVE – CTCP Everpia – Ngày 06/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 ngày đăng ký cuối cùng là 07/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/6/2019.

MWG – CTCP Đầu tư Thế giới Di động – Ngày 23/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 24/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/6/2019.

MGG – Tổng công ty Đức Giang – CTCP – Ngày 31/5 tới sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt. Theo đó, MGG sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 35%, tức 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.500 đồng, tương ứng tổng số tiền chi trả là 25,13 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 30.5 và thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 26/6/2019.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HQC – CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân – Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã mua xong 10 triệu cổ phiếu HQC. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh, từ ngày 9/5 đến ngày 15/5. Qua đó, ông Anh Tuấn nâng sở hữu tại HQC từ 20,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,27% lên 30,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,37%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HBC – CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – Ông Lê Quốc Duy, Thành viên HĐQT đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu HBC từ ngày 22/5 đến 20/6 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Duy sẽ giảm sở hữu tại HBC xuống còn hơn 934.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,47%.

AMV – CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ – Bà Đặng Nhị Nương, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu AMV từ ngày 17/5 đến 14/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Nương sẽ nâng sở hữu tại AMV từ hơn 2,48 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,18% lên 5,48 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,24%.
MST – CTCP Xây dựng 1.1.6.8 – Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu MST từ ngày 22/5 đến 20/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Tuyên đang nắm giữ hơn 3,01 triệu cổ phiếu MST, tỷ lệ 8,48%.

FCN – CTCP Fecon – Ông Hà Thế Phương, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán ra 150.000 cổ phiếu FCN từ ngày 21/5 đến 19/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Phương sẽ giảm sở hữu tại FCN xuống còn hơn 1,29 triệu cổ phiếu.